Buluşmalar İstanbul

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 32
Ölçü : 26,5 x 26,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Belediyesi

Buluşmalar... İstanbul'da yaşamak, İstanbullu yaşamak olduğu an, gerçek bir aidiyet ortaya koymuş olacağız. İşte o zaman İstanbullu olmanın hazzını birlikte doyasıya yaşayacağız. Çünkü bu kent coğrafi konumu gereği, iki kıtayı bir araya getirdiği gibi, zengin tarihi ve kültürüyle de farklı ırk ve dinleri bir arada buluşturma becerisi göstermiştir. İstanbul'u bu denli anlamlı ve soylu kılan, dokusunda bunca renkliliği bir arada tutmuş olmasıdır. Dünyanın hiç bir şehrine nasip olmayan bu gönül zenginliği doğaldır ki bu şehrin gerçek sahiplerine de önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor. Kendi asli nüvesi uluslararası kent olmayı hak ettiği halde, sanırım kültürel anlamdaki eksiklikler bu mesafeyi açmaktadır. Bu çalışmada ortaya konan bir kültürel kodun yeniden yorumlanmasıdır. Güçlü bir hatıranın ince bir duyarlılıkla yeniden canlandırılmasıdır. Kendi adıma şunu diyebilirim ki bu eserler beni İstanbul'da yaşamanın ötesine götürmüş, İstanbul'u yaşatmıştır. Bu çalışmanın isminin de hedeflediği gibi, gönülleri buluşturması dileğiyle, tüm İstanbullulara ve şehrimizi ziyaret eden yerli yabancı konuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ali Müfit Gürtuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
******