Bulgaristan'da Türk Basını

Yazar : İsmail Hakkı Tevfik Okday
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 270
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Hürriyet

Bulgaristan'da Türkçe süreli basının kökenleri Osmanlı dönemine kadar uzanır. Bir zamanlar Tuna boyu Türklerinin kültür merkezi olan Ruse (Rusçuk) kentinde vali Midhat Paşa, 1865'te bir vilayet basımevi kurdu. "Tuna" adında ilk Türkçe (iki sayfası Bulgarca) gazete burada haftada iki kez olmak üzere çıkmaya başladı. 1877 harbine kadar aralıksız yayınlandı. Böylece Bulgaristan topraklarında canlı ve hareketli bir Türkçe süreli basın oluştu. Bulgar Prensliği yıllarında (1878-1908) 44 civarında Türkçe gazete ve dergi yayınlandı. Ne ki, bu dönemdeki gazeteler genelde siyasi karakter taşıyordu. Çoğu eğitici, aydınlatıcı emellerden uzaktı. Yaygara ile külah kapma sevdasına kapılmışlardı. 44 gazete ve dergiden hemen hemen yarısı bu nitelikteydi. Bunun için de uzun ömürlü olamadılar. Fakat ne de olsa, aralarında Ubeydullah Efendi'nin "Doğru Yol" ve "Gayret" gazeteleri, Ethem Ruhi Bey'in "Rumeli", "Rumeli Telgrafları" ve "Balkan" gazeteleri, Hafız Abdullah Fehmi (Meçik) ve Tahir Lütfü Bey'lerin "Uhuvvet" ve ikinci yayın devresine giren "Tuna" gazeteleri, Ali Fehmi Bey'in "Muvazene" gazetesi dikkat çekmektedir. Bunların Bulgaristan Türk ahalisine büyük yardımı olmuştur. Hemen bütün gazetelerin yayın kurulunda ünlü öğretmenler, bilim adamları yer almıştır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki İsmail Hakkı Tevfik Okday Kitapları (2)