Bülent Tanör

Prof. Dr. Bülent Tanör 3 Eylül 1940'da İstanbul'da doğdu. 1959 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl mezun olduğu fakültede Anayasa Kürsüsünde asistan olarak akademik kariyere başladı. 1969 yılında doktor olan Tanör, 12 mart 1971'de üniversiteden uzaklaştırıldı. 1975 yılında Danıştay kararıyla geri döndü. 1977'de doçent oldu. 1983 yılında bu sefer de 1402 sayılı yasa gereğince üniversiteden tekrar uzaklaştırıldı. 1983 ile 1990 yılları arasında Paris X, Dijon ve Cenevre üniversitelerinde Üçüncü Dünya Ülkelerinde Siyasal Sistemler dersleri verdi. 1990'da yine Danıştay kararıyla İstanbul Üniversitesi'ne döndü. Bir yandan yakalandığı kanserle mücadele ederken, diğer yandan, TÜSİAD için hazırladığı Demokratikleşme Raporunun kamuoyu oluşturması ve büyük ses getirmesi üzerine, İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi`ni yürüten Bülent Tanör, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu tarafından görevden alındı. Türkiye Barolar Birliği, TÜSİAD, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları Tanör'e destek verirlerken, TBB başta olmak üzere üniversite yönetimi "hukuksuzlukla" suçlanmıştı. İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin önüne geniş ufuklar açan Profesör Bülent Tanör 28 Kasım 2002'de kansere yenik düştü.

Bibliyografya

Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Anayasası (1969), Türkiye|nin İnsan Hakları Sorunu, Anayasa Hukuku Meseleleri (1969), Türk Anayasaları (Taner Beygo ile, 1974), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar (1978), TCK 142. Madde Düşünce Özgürlüğü ve Uygulama (1979), İki Anayasa 1961-1982 (1986), Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal Gelişmeler (1991), Kuruluş Üzerine 10 Konferans (1996), Türkiye|de Yerel Kongre İktidarları 1918-1920 (1998); Türkiye|de Demokratikleşme Perspektifleri (1997); Kurtuluş-Kuruluş; Türkiye|de Demokratik Standartların Yükseltilmesi (1999), Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1998), Fotoğraflarla Türkiye|de İnsan Hakları 1839-2006 (1990 (2004), Bülent Tanör Armağanı (Öget Öktem Tanör -2004), Prof. Dr. Bülent Taner Armağanı (Mehmet Ö. Alkan -2006), Türk Demokrasisi'nde 130 Yıl 1876-2006 Prof. Dr. Bülent Tanör'ün Anısına (TÜSİAD -2006), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku (Necmi Yüzbaşıoğlu ile, 2006),