Bülent Nuri Esen

Bilim adamı, siyasetçi, yazar Prof. Bülent Nuri Esen 1911 yılında İzmir'de doğdu. Bülent Nuri Esen, 1924 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1932 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı (1935). Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yaptı (1937). Yurda dönüşünde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçent oldu (1939). Daha sonra aynı fakültede Anayasa Hukuk Kürsüsüne geçti, profesör oldu (1946). Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Bir süre Eğitim Fakültesi dekanlığı görevinde de bulunan Esen, Demokrat Parti döneminde demokrasi yanlısı yazıları ile tanınmıştı. Bülent Nuri Esen, 1975 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Türk Borçlanma Kanununa Göre Alım Satım (1935), Le Contrat d'Assurance d'Après la Législation Turque (1938), Türk Medeni Hukuku (1942), Sigorta Nedir (1944), Türk İş Hukuku (1944), Anayasa Hukuku (1945), Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Şerhi (1945), Anayasa Mahkemelerine Göre Anayasa Hukuku Anlayışı (1966), Türk Anayasa Hukuku (1968), La Turquie (1969), Anayasa Hukuku Genel Esasları (1970), Kölelik ve Hürriyet (Osman Nebioğlu ile 1970), Anayasanın Anayasa Mahkemesince Yorumlanışı (1972)