Bülent Köprülü

Prof. Dr. Bülent Köprülü 1920 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 1938 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Mezun olduktan sonra aynı fakülteye öğretim görevlisi olarak giren Köprülü, 1950 yılında doçent, 1956 yılında profesör oldu. Eski ve yeni Vakıflar konusunda gerçek bir uzman olan Prof. Köprülü, hem kendi başına hem de Prof. Dr. Selim Kaneti ile birlikte değerli yapıtlar yazdı ve yayınladı. Bülent Köprülü'ün bir başka yönü de sanata olan düşkünlüğü idi. Özellikle resim sanatı, kıymetli taşlar ve halıcılık konusunda bilgi birikimi bulunmaktaydı. Profesör Köprülü 1987 tarihinde emekli olduktan sonra da üniversiteden kopmayarak, yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermeyi sürdürdü. Prof. Bülent Köprülü 1992 yılında aramızdan ayrıldı.

Bibliyografya

Toprak Hukuku Dersleri 1 (1958), Miras Hukuku Dersleri (1976), Medeni Hukuk Prensipler-Kişinin Hukuku (1979), Sınırlı Ayni Haklar (Selim Kaneti ile -1982),Gayrimenkul Tecavüzü Def'i Hakkında Kanun (1984), Aile Hukuku (Selim Kaneti ile -1986), Medeni Hukuka Giriş : Prof. Dr. Bülent Köprülü|nün Anısına Armağan (Prof. Dr. Şener Akyol -2006)