Bugün'ün Dervişi (Mehmet Şevket Eygi) Kimdir? Belgelerle

Yazar : M. Şahap Tan
Yayın Tarihi : 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 144
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Bahsi Geçen : Mehmet Şevket Eygi

M. Şevket Eygi'yi ilk defa merhum Kadircan Kaflı vasıtası ile tanıdım. Açıkça itiraf edeyim ki, Yetim tavırlı, öksüz bakışlı maskeli haline kananlardan birisi de ben oldum. Müdafaasını yaptığı davada hakikaten samimi olduğunu zannedip kendisine yardımcı olmak gafletinde bulunduğum için, vatansever Müslüman bir Türk olarak kendimi kolay kolay affetmeyeceğim. Fakat bir taraftan da Mehmet Şevket Eygi'nin gazetesinde yazmaya mecburdum. Asırlardan beri memleketimizi bir ahtapot gibi maddeten, manen emen Yahudiler hakkında ekserisi onların kontrolünde olduğu için hiç bir gazete yazı yazmama müsaade etmiyordu. Halen de etmiyorlar. İlk zamanları tirajı düşük, mali kapasitesi zayıf Bugün'de Yahudileri hıyanet ve entrikaları ile teşhir etmeme göz yuman Mehmet Şevket Eygi; onların kontrolün girince, (Masonların, Yahudilerin, dönmelerin karşısındayız) diye bangır bangır bağırdığı günleri unutup, derhal yüz seksen derece bir dönüş yaparak, para kimden ve nereden gelirse gelsin almakta tereddüt etmemişti. Daha evvel onu yakinen tanımak fırsatını bulanların söylediklerinin doğru olduğunu üzülerek görüyordum. Demek ki ben de tabuttaki mumu cenaze diye taşıyanlardanmışım. Kendisine bir mesih ve din mücahidi süsü vererek şahsi gayelerine erişmek için büyük dinimizi ihtiraslarına alet etmekten zerre kadar tereddüt etmeyen, tarihimizin bu ikinci dervişini; Müslüman Türklere daha fazla fenalık yapmadan hakiki çehresi ile teşhirde, memleketimizin yüksek menfaatleri bakımından büyük faideler görmekteyim. Şimdilik elimdeki vesikalardan ancak bir kısmını neşrediyorum. Üzerime Mehmet Şevket Eygi'nin emrindeki gazetelerin ve onunla menfaat birliği yapan bazı kimselerin şimşek ve husumetlerini çekeceğimi biliyorum. Fakat herzeye rağmen bu ifşaatlarımla vatanıma, dinimize, milletimize karşı vazifemi yaptığıma bütün kalbimle inanıyorum.
******