Boğaziçi Üniversitesi Kataloğu 1983-1984

Yayın Tarihi : 1983
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 227
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi üniversitesi, öğretim•eğitimdeki yaklaşımı ve köklü gelenekleri ile, ülkenin seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olmak vasfını taşımaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans öğrenimi yapmakta olan öğrenciler, seçtikleri konuda özlü ve kapsamlı bilgi sahibi olurken, seçimli dersler ve çeşitli öğrenci faaliyetleri ile ufuklarını alabildiğine genişletmek imkânına sahiptirler. Küçük sınıflarda verilen derslerde, bilgi aktarımının tek yönlü olmasına değil, inceleme, araştırma ve tartışmaya dayalı olmasına özen gösterilmektedir. Amaç, sadece bazı bilgileri almış olan mezunların verilmesi değil, problemleri bulma, tanımlama ve çözme yeteneklerine sahip, kritik değerlendirmeler yapabilen ve başkalarını anlayabilen dinamik insan gücünün yetiştirilmesidir. Yetenekli öğrencilerin, çift anadal programları takip ederek, ek çalışmalarla, birbirini tamamlayan konularda iki ayrı diploma almaları imkânları da açıktır. Lisansüstü öğrenim doğrudan uzmanlaşmaya ve araştırmaya yönelik olup, üniversitede öncü karakterli özel bir yeri vardır. Öğretim dilinin İngilizce olması, yalnız bu dildeki yayınlara olanca hacim ve yenilikleri ile, öğrencilerin erişebilmesine ve gelişen dünyaya açık olmalarına hizmet etmekle kalmamakta, mezunların bu dil bilgileri ile dünyanın ortak bilim, meslek ve iş âlemlerine girmesini kolaylaştırmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine özel bir önem verilmektedir. Çeşitli konularda çok zengin bir kütüphane, kendi türünde benzersiz olan bir Yakın Doğu Koleksiyonu, çok uçlu bilgi işlem merkezi ve dikkatle seçilmiş donatıma sahip laboratuvarlar öğretim ve araştırma faaliyetinin çok değerli yardımcılarıdır…
******