Boğaziçi Şıngır Mıngır

Yazar : Salah Birsel
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 564
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Şıngıl, çıngıl dillerimiz. Şimdi başlar zillerimiz. Bu kitap Boğaziçi'nin insan haritasını verir. Ona Boğaziçi'nin Gizli Tarihi desek de olur. Padişahlar, sultanlar, şehzadeler, sadrazamlar, damad-ı şehriyariler, vezirler, ferikler, ferik elmaları sıra sıra dizilip Boğaz'ı seyreder. Onlar seyreder, halk da onların seyrini seyreder. Boğaz'da yaşamak için yalısı olmak gerekir. Yalı için de padişah bendeliğine yatmak gerekir. Nice bende ve yararlı kul olamamış kişiler Boğaz'ı ancak vıdıvıdılardan tanır. Dünya görmemiş ozanlarla ibadullahın irileri de, olsa olsa eski - püskü yalılarda, ya da kiralarda yuvarlanırlar. Bir de levantenler, Göksu Frenkleri, zimmiler, zimmilerin dul karıları vardır ki, onlar da Boğaz'ın ümüğüne sarılmışlardır. Daha geçmiş yüzyıllara bakacak olursak, bostancıları da görürüz. Onlar da Boğaz'ın kaçırılmasını önlemek için buradadırlar. Uzun lafın kestirmesi Boğaz'ın tango rengi bu şap şap insan kalabalığından, gelir. Ev, köşk, yalı, konak, kıyısaray... Bunlar yutturmacadan başka bir şey değildir. Ecel terzisi gelip insanlara urba biçmeye kalkışsa, ademoğulları yine de ortalarda salınmaktan geri durmazlar. Diyeceğim, insanlar bir yerlerde yaşadı mı, onları artık kimseler yok edemez. Bir Frenk yazarı, Flaubert, bir de şunu der: - Tarihteki kişiler, bir sanatçının kafasında yaratılan kişilerden daha ilginçtir. Hadi yallah, Boğaziçi'ne.
******Salah Birsel