Bizans'ın Soylu Kadınları On Portre, 1250-1500

Yazar : Donald M. Nicol
İsbn : 9753331487
Yayın Tarihi : Mart, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 152
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Bundan 90 yıl kadar önce seçkin Fransız tarihçi Charles Diehl, Figures Byzantines(Bizanslı Şahsiyetler) adlı iki ciltlik çalışmasında kadın ve erkek önde gelen Bizanslılara dair kısa biyografiler sunmuştu. Aralarından bazı saraylı kadınlara ilişkin bilgiler, 1959'da Imperatrices de Byzance (Bizans İmparatoriçeleri) adıyla yeniden yayımlandı. Daha yakın zamanda, 1988'de ise Sir Dimitri Obolensky, tümüyle erkeklere ayrılmış olan Six Byzantine Portraits'ini (Bizans'tan Altı Portre) yayımladı. İşte bu kitaplar, elinizdeki küçük çalışmaya örnek alınmıştır. Ne Diehl'in ne de Obolensky'nin dilindeki akademik zarafetle boy ölçüşebilirim. Ancak bunların ilki, sayfalarının sihrini yararlandığı kaynaklara dair notlar ve referanslarla bozmazken, ikincisi metinde geçen hemen hemen her ifade için bölüm ve satır numaraları verir. Ben bunun yararlı bir usul olduğu kanısına vararak Obolensky'nin yolundan gittim. Kitapta kullanılan malzemenin büyük bölümü Atina'daki Gennadios Kütüphanesi'nden toplandı; bu emsalsiz kurumun çalışanlarına minnet borcumu da ifade etmek isterim. Kitap, Cambridge ve yakınlarında tamamlandı. Metni dizgisiyle okunur hale getiren Pauline Del Mar'a teşekkür ediyorum. Son olarak özenli ve verimli çalışmalarından ötürü Cambridge University Press'e de teşekkür borcumu ödemek isterim.
******Donald M. Nicol