Bizans Tarihi Cilt 2

Yazar : Auguste Bailly
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 210
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

(1. Ciltten Devam) …bir irade ile karşı koyar ve bu on yüzyıl boyunca, en korkulu bunalımlar içinde bile, ululuğu ve ünü ona saldıran kinler ve hırslarla belli, egemen devlet olmakta devam eder. Batı ve Doğu barbarlarının gözlerini kamaştıran yalnız onun medeniyetinin parıltısı değildir; aynı zamanda, imparatorun şahsını bizzat bu medeniyetin canlı sembolü, şeklinde dünyanın gözü önüne koyan siyasi anlayışın ihtişamıdır: Bu medeniyeti oluşturan bütün elemanlar imparatorda birleşir ve· kaynaşır. Bizans milletlerin üstünde yükselir, fakat Bizans'ın doruğundaki tahtında bir kişi oturur ki bu, diğer birçok unvanı an arasında, despot, otokrator, basileus gibi adlar taşır. Birbirlerini izleyişleri imparatorluğun tarihini yapan olayları incelemeden önce, hükümdarın ne olduğunu gözden geçirmek gerekir; zira mutlak imparatorluk düşüncesi, onu kişileştiren insanlar kim olursa olsun ve saltanatlarının gidişi, mutlu ya da uğursuz, ne olursa olsun yüzyıldan yüzyıla ayni kalır. Ağır işlemeli dokusu göz kamaştırıcı kıvrımlarla yere dökülen elbiselerinin ve mantosunun şaşaası ile canlı bir mabut haline gelmiş; ayağında erguvan rengi pabuçları, başında kıymetli taşlarla bezenmiş tacı, altın kuşağı, altın gerdanlıkları ile ve bütün o topaz, safir ve yakutlar ırmağı içinde ışık saçan ve kaskatı duran imparator diğer insanlar için de bir insan olmaktan çıkar. O dini tasvirlerin en parlağıdır. Elinde tuttuğu egemenliğin bizzat sembolüdür. Bu egemenlik sadece Roma İmparatorluğu'nun mirası değildir; o buna doğu mutlakıyetlerinin etkisiyle denetimsiz, hudutsuz bir otoritenin inancını da eklemiştir. Roma'da imparatorun çoğu zaman, gücü korkunç kaprisler halinde beliren, bir tiran olduğu vakidir. Fakat bu ya bir delice davranış ya da kuruluşların meşru kılmadığı bir aşırı gidiştir. Bizans'ta hal böyle değildir; imparatorluk gücü orada gerçekten mutlaktır. Ne bir devlet ileri gelenleri kurulu, ne de bir millet temsilcileri meclisi aldığı tedbirlerin isabetini denetime tabi tutamaz. Kilise bile, itirazlarına ve bazen isyanlarına rağmen, ona baş eğer ve üstünlüğünü kabul eder...
******Auguste Bailly

Oktay Aras Kitaplığındaki Auguste Bailly Kitapları (1)