Bizans Karşısında Türkler

Yazar : Ahmet Refik
İsbn : 9756403578
Yayın Tarihi : Mayıs, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 298
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitabevi

Bütün Ortaçağ boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş olan Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu (330-1453), XI. yüzyıl ortalarında Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu Selçukluların Anadolu'ya yerleşmesini önleyememiş, üzerinde yaşadığımız bu topraklar Selçuklular ile Bizanslılar arasında 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk yurdu olmuştu. Selçuklu Devleti'nin yerini almış olan Osmanlılar ise Bizans'ı Batı'dan da çevirerek her yönden kuşatmış, Ortaçağın en güçlü imparatorluğunu Türk toprakları arasında bir şehir devleti haline dönüştürmüştü. İlk Osmanlı hükümdarları Osman (1299-1324), Orhan (1324-1362) ve I. Murad 0362-1389) dönemlerinde Bizans'ın Anadolu'daki toprakları tamamen Osmanlıların eline geçtiği gibi Türk kuvvetleri Çanakkale'den Gelibolu Yarımadası'na geçerek oradan Trakya'ya çıkmış ve Balkanlar'a doğru ilerlemeye başlamıştı. Yıldırım Bayezid (1389-1402) devrinde ise Osmanlılar artık Bizans İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul surları önüne kadar ulaşmış, şehri kuşatmaya başlamışlardı. Ancak Bayezid'in Timur'la yaptığı mücadelede yenilerek esir düşmesi ve kısa bir süre sonra da ölümü üzerine Osmanlı Devleti bir süre karışıklık içinde kalınca Bizans İmparatorluğu yarım yüzyıl daha yaşama imkânı elde etmişti. Nihayet genç Osmanlı hükümdarı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed, 1444-1446, 1451-1481) Türk topraklan ortasında bir ada gibi kalmış olan İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermiş; bu büyük olay aynı zamanda yeni bir çağın başlamasına da sebep olmuştu. Ahmet Refik Altınay'ın yayına hazırladığımız Bizans Karşısında Türkler adlı bu eserinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren Bizans İmparatorluğu ile olan münasebetler ve nihayet İstanbul'un fethi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ahmet Refik (öl. 1937), Cumhuriyetimizin kuruluşundan hemen sonra, 1924 yılında tamamlamış olduğu bu çalışmasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, devlet teşkilatını, Anadolu'nun o dönemdeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumu ile Bizans İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu şartları ilk Osmanlı kronikleri, belgeler ve çağdaş Bizans kaynaklarını kullanarak geniş bir şekilde ele almış ve akıcı bir üslupla anlatmıştır...
******