Bizans İmparatorluğunun Tarihi

Yazar : Charles Diehl
İsbn : 9789944978140
Yayın Tarihi : Eylül, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 175
Ölçü : 14 x 23 cm
Yayınevi : İlgi Yayınları

Siyasal ve ideolojik tercihlerin etkisinde kalmayan, her türlü resmi-politik görev yüklemelerinden uzak, objektif, modern tarih anlayışının en temel özelliklerinden biri olan tarihsel sürekliliğin sağlanması prensibini, basite indirgemek suretiyle yalnızca bilim namusuna saygılı akademisyenlerin mesleki-entelektüel kaygısı olarak değerlendirip rafa kaldırmayı hazmedemeyecek kadar bir ilmi olgunluğu, millet olarak yaşadığımız ve halen etkisini devam ettiren zor şartların telkin ettiği potansiyel siyasi riskler nedeniyle bu güne kadar deyim yerindeyse "milli menfaatler açısından lüks ve sakıncalı" kabul eden resmi tarih anlayışımızı mazur görecek olsak bile, millet olarak biz Türkleri basit bir tarih merakının çok ötesinde, zannettiğimizden çok daha fazla ilgilendiren ama aynı ölçüde ilgisiz ve dolayısıyla bilgisiz olduğumuz uzun bir tarihsel dönemdir Bizans asırları. Cumhuriyetimizin özellikle ilk yıllarında ideolojik devlet örgütlenmesinin zaruri bir neticesi olarak sosyal ilimlerin ilgi sahasına getirilen daraltıcı resmi rezervlerden en büyük hisseyi her halde tarih disiplini almıştır. Milli Eğitim müfredatımız gerek Osmanlı ve gerekse Bizans tarihi açısından oldukça uzun süren bir ambargo dönemi yaşamak durumunda kalmıştır. Türk tarihinin en uzun olmakla birlikte aynı zamanda en yakın olan ve günümüze olan tesirleri itibarıyla en önemli dönemini kapsayan Osmanlı tarihi bu gün için artık geç de olsa hürriyetine kavuşmuştur ve sahip olduğu zengin tarih malzemesini her an araştırmacıların hizmetine sunabilecek bir arşiv altyapısına da sahiptir. Henüz yeterli düzeyin çok uzağında olmakla beraber bu gün için bizler, sınırlı sayıda ilim adamımızın arşiv tabanlı çalışmaları sayesinde, bir nesil öncemize göre Osmanlı tarihi hakkında çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Ama ne yazık ki, imparatorluğumuza sadece İstanbul'u değil, belki İstanbul'dan çok daha önemli yerleşik devlet geleneklerini de miras bırakan Bizans bizim için halen tüm karanlığını muhafaza etmekte ve on asırlık bu uzun tarihe karşı ilgisizliğimiz ısrarla devam etmektedir.
******