Biyografya 7 Tevfik Fikret

Yazar :
İsbn : 9758803603
Yayın Tarihi : Temmuz, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 255
Ölçü : 15 x 23,5 cm
Yayınevi : Bağlam Yayınları
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Toplumsal değişmeyi izlemek güçtür; çünkü izleyen de bu sürecin bir parçasıdır ve de değişiklik, özetlenirken böyle görülmese dahi, öyle büyük hız ve kopuşlarla gerçekleşmediğinden; bilimsel nesnellik arttığı için retrospektif yapılması gereken tespitler, içinde yaşandığındakiler kadar ayrıntılı olamaz. Ancak Türkiye'deki toplumsal değişme, özellikle Batılı sosyal bilimcilerin iştahını kabartacak denli 'içinden gözlem' e elverişli veriler sunar. Bir başka deyişle hız ve kopuşlar yaşantılanırken dahi görülebilecek denli belirgindir. Bu konudaki açıklamalar Türklerin göçebeliği, üzerinde bulunulan coğrafyanın geçişliliği, üstyapısal ve dolayısıyla tepeden inmeci değişme yöntemleri, tüm bunların birbirinin içine geçişi veya diğer başka nedenler üzerinde yoğunlaşabilir. Ne bu yazının, ne Biyografya'nın problematiği bu değil. Ancak, Biyogrofya'nın yayınlanış amacı toplumsal değişmeyi birey yaşantılarından okumak biçiminde özetlenebilir. Söz konusu amaca ulaşmak Türkiye insanı bağlamında, yukarıda belirtmeye çalıştığım durum nedeniyle daha kolay gerçekleşebiliyor. Tevfik Fikret sayısı da bizi bu hedefe yaklaştıran yazılardan oluşuyor. Ama bu sayının bir başka özelliği de günümüz Türkiye'sinin sosyolojik, siyasal, düşünsel tartışmalarının kaynağına ışık tutuyor olması. Gelenek-modernlik problematiği, Tevfik Fikret'in tanıklık ve eylemcilik ettiği dönem açısından tartışılmakla kalmıyor; aynı zamanda günümüzün postmodern eğilimler taşıyan toplumsal yapısıyla da bir kıyas olanağı sunuyor. M. Kemal, "Ben inkılap ruhunu Tevfik Fikret'ten aldım" derken ulus-devlete yol açan Aydınlanma felsefesinin Tevfik Fikret örneğinde altını çiziyor. Ancak unutmamak gerekir ki aynı Tevfik Fikret, edebiyat dünyasına 1892'de Mirsad dergisinin açtığı şiir yarışmasında birinci seçilen "Sitayiş-i Hazret-i Padişahi" adlı II. Abdülhamid'e yazdığı "medhiyyesi"yle girmiştir. Dolayısıyla modern Türkiye'nin yaratılışında etkin olan döneminin birçok aydını gibi bireysel tercihlerinde toplumsal değişmeyi etkileyen veya ondan etkilenen farklılıklar yaşamıştır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)