Birinci Meclis

Yazar : Doç. Dr. Cemil Koçak
İsbn : 9758362003
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 483
Ölçü : 34 x 25 cm
Yayınevi : Sabancı Üniversitesi
Bahsi Geçen : Mehmet Şerif Avcıoğlu

Cumhuriyetin 75. yıldönümü vesilesiyle Sabancı Üniversitesi'nin bir armağanı olarak hazırlanan bu kitap, Milli Mücadele döneminin Meclisinin, Birinci TBMM'nin anısına duyulan saygının bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Sadece üç yıl görev yapan Birinci Meclis, Cumhuriyetin ilanından aylar önce, görevini yerine getirdiğini ilan ederek ve kendi kararı ile faaliyetine son vermişti. Bu Meclis üyelerinden bazıları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Büyükelçi olacaktır. Uzun yıllar milletvekilliği yapanları da unutmamak gerekir. Bir kısım üyeleri ise, hem bu dönemde, hem de gelecekteki siyasi dalgalanmalar içinde, değişik suçlarla mahkûm ve hatta idam edilecektir! Bu kitap, gerek o dönemde, gerekse siyasi hayatın daha sonraki evrelerinde çok farklı siyasi pozisyonlar alan ve yetişme tarzı olsun, eğitim olsun, kültür olsun, dünya görüşü olsun, birbirlerinden tamamen farklı, ancak yurtseverlik gibi ortak bir paydaya sahip bu bir grup insanın macerasının, aradan neredeyse 80 yıl geçtikten sonra hatırlanmasına katkıda bulunmak amacı ile hazırlandı. Onlar Cumhuriyeti ilan etmedilerse de, fiilen bir Cumhuriyet kurmuş oldular, bunu pek dile getirmek ya da kabul etmek istemeseler de... İlk bölüm, bu dönem üzerine daha önce de çalışmalar yapmış bilim adamlarımızın, bu derleme için kaleme aldıkları ve dönemin çok değişik konularına temas eden tebliğlerini içeriyor. Tarık Zafer Tunaya Hocamızın, bundan neredeyse 40 yıl önce, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası'nda yayınlanan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Kuruluşu ve Siyasi Karakteri adlı yazısını, aradan geçen bunca zamana karşılık, hala anlamlı ve önemli bir yazı olduğu için, bu derlemeye almayı gerekli gördüm. Ayrıca, armağan kitabımızda, bu dönemlere ilişkin kitap ve yazıları ile gelecek kuşaklara iz bırakmış olan sevgili hocamızı, bu vesile ile bir kez daha saygıyla anıyorum. Eğer hayatta olsaydı, bu tür bir armağan kitabında yer almak isterdi, diye düşündüm...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Şerif Avcıoğlu Kitapları (1)