Birinci Dünya Savaşına Giden Yol

Yazar : A. Haluk Ülman
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 230
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bahsi Geçen : A. Haluk Ülman

Tarihin genel akışı, hiç kuşkusuz, birbirini izleyen olaylar dizisinden oluşur. Bu olayların sırası ve içeriği değişmez. Her tarihçi bu sırayı izlemek, aynı içeriği anlatmak zorundadır. Yoksa gerçekleri değiştirmiş olur ki, bunun adı herhalde tarihçilik değildir. Ancak, olayların nedenleri ve anlamları üzerinde durmaya gelince, iş değişir. Burada tarihçinin yalnız kendi dünya, toplum ve politika görüşüyle sınırlanmış, geniş bir özgürlüğü vardır. Bu görüşe göre kimi tarihçi fizik, kimi sosyolojik, kimi psikolojik, kimi de ekonomik nedenlere daha büyük bir ağırlık verir. Olayları ona göre anlamlandırır, yorumlar. Bu yüzden de herkes onu eleştirebilir; fakat kınamaya kimsenin hakkı yoktur. Birinci Dünya Savaşının nedenleri konusunda da tarihçiler, gene kendi dünya, toplum ve politika görüşlerine göre, çeşitli şeyler söylemişlerdir. Kimine göre savaşın nedeni fizik (toprak anlaşmazlıkları), kimine göre sosyolojik (kütle durum alışları ve baskı gruplarının çalışmaları), kimine göre psikolojik (yöneticilerin tutum ve davranışları), kimine göre de ekonomiktir (ekonomik çekişme ve sömürgecilik). Bu nedenler bütün dünyada bir bloklaşma ve silahlanmaya yol açmış, herkesi bir savaş psikozu içine sokmuş ve sonunda bütün dünya ateşe atılmıştır. Bu kitapta biz de aynı konuyu kendi bakış açımızdan incelemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken konu ile ilgili en yeni kaynaklardan ve araştırmalardan yararlanmaya özel dikkat gösterdik. Bunların hepsi, genellikle bibliyografik nitelikteki dipnotlarında belirtilmiştir. Ayrıca, konunun iyi ve tam olarak izlenebilmesi için gerekli, fakat bazılarınca ayrıntı sayılabilecek bilgileri, -bu arada geriye, ya da ileriye dönük atıflarla devletlerin konuyla ilgili iç gelişmelerini- içeriden dizilmiş paragraflarla vermeyi, anlatımın bütünlüğünü korumak bakımından daha yararlı bulduk. Aynı biçimde, gene anlatımın bütünlüğünü bozmamak için, dipnotlarını da sayfa altlarına değil, her bölümün sonuna koyduk.
******