Birinci Büyük Millet Meclisi

Yazar : Yunus Nadi
Yayın Tarihi : Temmuz, 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 110
Ölçü : 12 x 16 cm
Yayınevi : Sel Yayınları
Bahsi Geçen : Mehmet Şerif Avcıoğlu

Yunuş Nadi'nin "Ankara'nın İlk Günleri" eserini okuyan kariler, bu ciltteki hatıraları, o eserle bağlayabilirler. Mustafa Kemal Hey'eti Temsiliye'nin başında ve Ankara'dadır. Cephelerde dağınık milli kuvvetler garpta Yunanlılarla, şarkta Ermenilerle, cenupta Fransızlarla, Konya - İzmit hattında da İngilizlerle yer yer çarpışmaktadır. İşgal altına alınan İstanbul'daki hükümet ise, İngilizlerle birlikte, milli hareketi dağıtmak yolunda faaliyete geçmiştir. Mustafa Kemal, Ziraat Mektebindeki karargâhında, baş döndürücü bir faaliyet halindedir; Onun şimdi üzerinde durduğu en büyük mesele şudur: Ankara'da açılmasına karar verdiği Meclisi, mümkün olduğu kadar, çabuk toplamak... Bir akşam, 1920 Nisanının ilk günlerinde, bu maksatla yapılan bir toplantı sırasında, hususi kalem müdürü Hayati Bey kapıdan görünüyor ve elinde telgraflarla kendisine doğru ilerliyordu; Paşa sordu: - Ne var çocuğum? - Anzavur kuvvetleri Mihaliç üzerine ilerliyormuş! Müzakere bir tarafa bırakılıyor, telgraflar okunuyor, haritalar açılıyor ve vaziyetin epeyce ciddi olduğunu görüyordu. Paşa, Hayati Beye: - Sen bu telgrafları İsmet Bey'e ver, vaziyeti mütalaa ededursun, ben de geliyorum. Emrini veriyor. Saray ve Babıali'nin gönderdiği Anzavur, Hilafet Ordusu, Kuvayı inzibatiye, yer yer başlayan isyanlar ve bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı…
******