Biraz Hürriyet

Yazar : Prof. Dr. Yılmaz Altuğ
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 197
Ölçü : 11,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Boğaziçi Yayınları

İşçi sınıfının menfaatlerine uygun olarak ve sosyalist sistemi kuvvetlendirmek maksadıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vatandaşlarına kanunun teminatı ile; a) Söz hürriyeti, b) Basın hürriyeti c) Kitle toplantıları da dahil olmak üzere toplanma hürriyeti, d) Sokaklarda gösteri ve yürüyüş hürriyeti tanınmıştır. Bu anayasal haklar işçi sınıfının emrine basımevleri, kâğıt stokları, kamu binaları, sokaklar, ulaştırma kolaylıkları ve bu hakların icrası için gerekli, diğer malzeme tahsis edilerek sağlanmıştır. Sovyet Anayasası 125. maddesi aynen bu şekildedir. Sovyet Anayasasının 118. maddesi Sovyet vatandaşına çalışma hakkını, 119. maddesi dinlenme ve eğlence hakkını, 120. maddesi ihtiyarlıkta, hastalık ve sakatlık hallerinde bakılma hakkını, 121. maddesi eğitim hakkını, 124. maddesi din ve vicdan hürriyetini, 126. maddesi kişinin dokunulmazlığını, 128. maddesi haberleşme hürriyetini tanımaktadır. Bu bakımdan Sovyetler Birliği Anayasası insan haklarını tanıma bakımından en ileri bir anayasa olarak gözükmektedir. Sovyet Rusya her ne kadar 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini, içinde şahsi mülkiyet hakkı olmasından ötürü kabul etmemişse de, 27 Eylül 1973'te Birleşmiş Milletlerin Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar hakkındaki sözleşmesi ile yine Birleşmiş Milletlerin Medeni ve Siyasi Haklar Hakkındaki sözleşmesini onaylamıştır. Bu sözleşmeler 1936 tarihli Sovyet Anayasasına uygundurlar. Böyle olduğu halde Sovyet hükümetinin anayasal haklara riayet etmediği, bunlara saygı göstermediği Sovyet muhaliflerince, ileri sürülmektedir. 1969'da 46 Sovyet aydınının Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine başvurarak memleketlerinde insan haklarının ihlal edilmesinin bu örgütçe incelenmesini istedikleri, bundan önce yapılan bir başvurmanın müracaatı kaleme alanlar aleyhine daha çok polis baskısı uygulamasına yol açtığının da yeni müracaatta belirtildiği basında yayınlanmıştır.
******