Biraz da Ben Konuşayım

Yazar : Rıza Tevfik
İsbn : 975470287x
Yayın Tarihi : Şubat, 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 408
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları

II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet devirlerinde yaşamış olan ve ilk üç dönemde birçok siyasi olaya karışmış bulunan Rıza Tevfik'in hatıratı, Biraz da Ben Konuşayım adıyla ilk defa bir kitap bütünlüğü içinde yayımlanmaktadır. İki kısım halinde yayıma hazırladığımız bu hatıratın birinci kısmı daha önce üç bölüm halinde 1 Ağustos - 14 Aralık 1948 tarihleri arasında Yeni Sabah gazetesinde tefrika edilmiştir. Hatıraların "Biraz da Ben Konuşayım" adlı birinci bölümü 1 Ağustos - 28 Eylül 1948 tarihleri arasında; "80 Yılda Neler Gördüm" başlıklı ikinci bölümü 3 Ekim - 9 Kasım 1948 tarihleri arasında; "Ali Kemal Nasıl Kaçırıldı?" adlı üçüncü bölümü de 10 Kasım - 14 Aralık 1948 tarihleri arasında tefrika halinde neşredilmiştir. Kısaca ifade etmek gerekirse, Rıza Tevfik'in bizzat kendi kendisiyle, 80 yıllık hayatıyla, doğru ya da yanlış yaptıkları ve yapamadıklarıyla bir hesaplaşma mahiyetindeki hatıratın bu kısmı, şüphesiz yakın tarihimiz için önemli bir vesika durumundadır. Bu yüzden, hatıratı kitaplaştırırken, bu tür neşirlerde zaman zaman karşılaştığımız sadeleştirme veya kısaltma gibi herhangi bir tasarrufu aklımızdan dahi geçirmedik. Sadece, gazetede dizgi veya tashih sırasında gözden kaçan bazı yanlışlık ve eksiklikleri düzeltme yoluna gittik. Bir de, metinde birlik sağlamak amacıyla, yabancı isim ve yer adlarının orijinal yazılışlarıyla, bir kısım Osmanlıca kelimelerin bugünkü yazı dilindeki imlalarını esas aldık. Gerekli gördüğümüz bir iki açıklama dışında da, biyografileri herhangi bir ansiklopedide kolayca bulunabilecek şahıslar hakkında ayrıca bilgi vermedik. Rıza Tevfik'in hatıratı tefrika edilirken gazetenin 17 Ekim 1948 tarihli nüshasında "Eski Sadaret Yaveri Ragıb" imzasıyla çıkan ve Enver Paşa'nın Harbiye nazırlığı hakkında yer alan bir açıklama ile Rıza Tevfik'in buna yazdığı teşekkür yazısı…
******