Bir Şoförün Gizli Defteri

Yazar : Aka Gündüz
Yayın Tarihi : 1946
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 304
Ölçü : 15 x 20,5 cm
Yayınevi : Rermzi Kitabevi

Memleketimin şoförleri! Bu eserimi sizin için ve içinde çalıştığınız cemiyet için yazdım. Fakat hepsini size ithaf ediyorum. Bu sahifelerde belki sizi inciten satırlar göreceksiniz, hoş görünüz, o satırların her kelimesi bir hakikat olduğu için feda edemedim... Siz halden anlayan insanlarsınız, insan başkasının suçların, kendi suçlarının terazisiyle ölçer, doğru bulur. Bu satırlarda sizi şevke, neşeye getiren satırlar bulacaksınız, gururlanmayınız, o satırların her kelimesindeki neşenin altında bir damla hayat zehri parlar, bir akrep kuyruğunun ucu titrer. Bu sahifelerde ıstıraplarımızın krokilerini seyrederken yeise düşmeyiniz. Bilakis irade ve şevkiniz artsın. Bu sahifelerde insanlığı - rıhtım panoraması gibi iki paraya - temaşa ederken insanlıktan iğrenmeyiniz, çünkü hayat daima ıydiye ve temize doğru savlet etmektedir. Bu sahifelerdeki acılarınızı tatlıya bağlayınız ve tatlılarınızı daima hüzün dolu olan yüreklerinizde sindiriniz. Sırtınızdan geçinenlerin göğsünüze tekme vurmalarını sırtınızın ve göğsünüzün arasındaki kalplerinizin en yüksek civanmertliğiyle affediniz. İçinizde bu eserim için bana yardım edenleriniz çok oldu. Yoksa başka türlü yazamazdım. Bilhassa bana birçok notla vesika veren Ankara Şoförler Cemiyetine burada alenen teşekkür ederim. Ben bu eserimde bir şoförün hayatını anlatırken, kuvvetle zannediyorum ki, cemiyetin muhtelif manzaralarını da birkaç çizgi ile göstermiş oluyorum. Bunun içindir ki (Bir Şoförün Gizli Defteri) yalnız sizin kitabınız değildir. Burada hemen her vak' a bir hakikate temas eder. Yalnız ben onların yerlerini, isimlerini ve zamanlarını değiştirdim. Maksadım şu rezili, bu faziletliyi, öteki doğruyu, beriki eğriyi teşhir etmek değil, sadece hayatı - hadiselerini, amillerini anonim şekle sokarak - göstermektir.
******