Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük Cilt I (1889-1902)

Yazar : M. Şükrü Hanioğlu
İsbn : 973470011x
Yayın Tarihi : 1989
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 664
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Jön Türklük üzerine bir çalışma yapmak; aslında, büyük bir cesaret gibi görünebilir. Çalışmanın, doğal olarak böylesine geniş ve birinci elden taranması oldukça zor alanda, tüketici olmak gibi bir iddiası bulunamaz. Ancak bu konunun araştırılmasında ve diğer yakın tarih çalışmalarında, büyük bir pesimizm içine de düşmememiz gerekmektedir. Nitekim belirli bir uğraş sonucunda, hiç değilse belirli bir çizgiyi yakalamamıza imkân tanıyabilecek belgelere ulaşmak, bunları gene belirli bir teorik bütünlük içinde yorumlayabilmek mümkün olmuştur. Bu konudaki çalışmalarımızda pek çok kıymetli yardımlara mazhar olmuş bulunmamız; kuşkusuz, araştırmanın mevcut seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. İlk olarak; konu üzerinde, bu alandaki çalışmaları ülkemizde başlatanların başında gelen Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya ile çeşitli mekânlarda görüşmeler yapılmış ve kendilerinin ilginç önerileri, bu konuda önemli yararlar sağlamıştır. Gene konu üzerinde spesifik olarak Türkiye'deki en mükemmel araştırmayı yapmış bulunan Prof. Dr. Şerif Mardin ile de konu üzerinde iki görüşme yapılmış, bunlar da aynı şekilde büyük yarar sağlamıştır... Bunların yanı sıra; İ. Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlter Turan ve Doç. Dr. Cemil Oktay ile çeşitli teorik yaklaşımlar çerçevesinde son derece yararlı bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Prof. Dr. İlter Turan II. bölümü okumak zahmetine de katlanmış ve çok yapıcı eleştirilerde bulunmuştur. . Çalışmanın baskıya hazırlanması konusunda ise, İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Haluk Taslak büyük bir yardımı esirgememiştir. Kendisi hem ilk metinleri inceleyerek bu işlevi gerçekleştirmiş, hem de baskı sırasında yurt dışında bulunmam nedeniyle, bütün basım işlevini üstlenmiştir. Kendisine bu açıdan teşekkür borçluyum.
******M. Şükrü Hanioğlu

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Şükrü Hanioğlu Kitapları (1)