Bir Siyasal Düşünür Olarak Mehmet Ali Aybar

Yazar : Barış Ünlü
İsbn : 975050061x
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 328
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları
Bahsi Geçen : Mehmet Ali Aybar

Bu çalışma, 1960 sonrası Türk sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Aybar'ı bir siyasal düşünür olarak incelemeyi ve anlamayı amaçlamaktadır. Aybar'ın, siyasal teoriye evrensel boyutta bir katkı sağlamamış ve düşünce tarihimizin diğer düşünürlerinin de kıramadığı bu zinciri kıramamış olması konunun önemini azaltmaz. Aybar'ın düşüncesi Türk solunu ve Türk düşünce dünyasını 1960'lardan başlayarak günümüze kadar etkilemiştir. Sosyalist hareketin toplumda yaygınlaştığı 1960'lı yıllarda, Türk sosyalizmi ilk kitle partisine Türkiye İşçi Partisi'yle kavuşmuştur. Özellikle 1962-1968 döneminde bir çatı görevi gören bu ilk kitle partisi, farklı eğilimleri bünyesinde toplayabilmiş ve Türk solunda "derli toplu" bir görüntü sunabilmiştir. Ancak yine bu parti, 1960'lı yılların sonunda soldaki bölünmelerin beşiği olmuş ve son kitle partisi olma özelliğini de kazanmıştır. Soldaki bölünme artarak 1980'e gelinmiş, 1980'den sonra ise, 12 Eylül rejimi bölünecek bir şey bırakmamıştır. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, hem "derli toplu"lukta, hem de bölünmüşlükte, düşünceleri ve eylemleriyle başrol oyuncularından birisi olmuştur. Dolayısıyla, 1960 sonrası Türk sosyalist hareketini anlamak için, Aybar'ı anlamak ve iyi bilmek gerekmektedir. Bu tezin hareket noktası burasıdır, amacı da Aybar'ı anlamak ve böylece Türk solunun tarihiyle ilgilenenlere bir kapı daha açmaya çalışmaktır. Bu giriş cümleleri, Aybar'ı anlamanın zor ve şimdiye kadar başarılamamış bir iş olduğu izlenimini doğurabilir. Aybar'ı anlamak zor değildir ancak, şöyle de bir gerçek vardır: Sadun Aren'e göre "Marksizme (bilimsel sosyalizme) güveni sarsmış" ve "sarsmak istemiş' olan Aybar, Süleyman Seyfi Öğün'e göre ''zor zamanda ilkeli düşünebilen ender entelektüellerimizden birisi"dir; Ergun Aydınoğlu'na göre Marksizm hakkında yapılan tartışmalara ilişkin birikimden neredeyse tamamen habersiz olan Aybar, Etyen Mahçupyan'a göre, Türk solunun en kişilikli isimlerinden biridir…
******