Bir Kurucu Rektörün Anıları Robert Kolej Yüksek Okulu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne

Yazar : Aptullah Kuran
İsbn : 9755181733
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Anılarımı yazmamın bir nedeni Robert Kolej Yüksek Okulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesinde perde gerisinde cereyan eden olayları anlatmak, bir başka nedeni de Boğaziçi Üniversitesi'nin kuruluş yıllarına ait yazışmaların ortada olmayışıdır. Robert Kolej Yüksek Okulu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtiğimiz 1970'li yıllara tarihlenen Rektörlüğe ait belgelerin benden sonraki yöneticilere devredilmiş olmasına rağmen bugün nerede oldukları bi-linmemektedir. Bir yere atılıp sonra unutulmuş olduğu anlaşılıyor. Söz konusu belgelerin bir gün bulunup Üniversite arşivinde yerlerini alacağını umarım. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi'nin kuruluş yıllarını, o dönemde tuttu- ğum notlar, yaptığı. m konuşmalar ve hatırımda kalan o- layların yardımı ile yeniden biçimlendirmek ve bu yoldan Boğaziçi Üniversitesi'nin pek hatırlanmayan 1970'li yıllarının tarihini ilgilenenlere sunmak istiyorum. Tırnak içinde yazılan bölümler 1970'li yıllarda yaptığım konuşmalardan alıntılar olacağından bunlar için herhangi bir "sonradan değerlendirme" söz konusu olamaz. Bunlar' dışında kalan görüş ve düşüncelerimin ise onların kaleme alındığı tarihte yaptığım yeni yorumlardan etkilenmesi, aksini düşünsem dahi mümkündür. Buna rağmen Robert Kolej Yüksek 0kulu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne geçişin ve Üniversite'nin ilk yıllarının öyküsünü bir boşluğu doldurmak amacı ile okuyucuya sunuyorum. Bu sunuşla tümüyle unutulmamışsa bile unutulma yoluna girmiş bir tarih dilimini kaleme alarak üzerime düşen bir görevi yerine getirdiğime inanıyorum.
******Aptullah Kuran

Oktay Aras Kitaplığındaki Aptullah Kuran Kitapları (1)