Bir Galata Bankerinin Portresi George Zarifi

Yazar : Murat Hulkiender
İsbn : 975-93692-4-9
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 148
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi

Bu çalışma, Galata bankerlerinden George Zarifi'nin 1850'lerin başında Dersaadet Bankası'nın tasfiyesi ile başlayıp 1880'lerin başında son bulan mesleki kariyerini ele alıyor. Zarifi, yaklaşık otuz senelik bu süre zarfında gerek kendi firması gerekse ortağı olduğu diğer banka ve şirketler aracılığıyla hazinenin kısa vadeli kredi taleplerine cevap veren bankerlerin önde gelenlerinden birisiydi. Zarifi, Sultan Abdülaziz devrinden itibaren başta Şirket-i Umumi olmak üzere pek çok şirketin kurucusu veya ortağı olarak devletin finansmanında önemli bir rol üstlendi. Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle başlayan ve Abdülhamid'in cülusunun başlarında da devam eden siyasi istikrarsızlık dönemi Zarifi'nin kariyerindeki en önemli devreyi başlattı. Sultan Abdülhamid'le henüz şehzadeliğinde kurduğu ilişki onu Galata'nın en önemli bankeri haline getirdi. 1877-78 savaşı sırasında devlete açtığı kredilerle savaşın finansmanına önemli katkıda bulundu. Fakat açtığı avansların yüksek faizleri ve ağır şartları padişahı bile rahatsız eder boyuta ulaştı. Murat Hulkiender'in geniş bir arşiv malzemesine dayanan çalışması, Zarifi'nin otuz yıllık kariyeri vasıtasıyla Türkiye finans tarihinin belki de en kritik dönemlerinden birine ışık tutuyor.
******