Bir Diktatörün İktidar Yolu

Yazar : Metin Toker
Yayın Tarihi : 1963
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 138
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Rüzgarlı Matbaa

Temmuz ayının 31. günü, 1919'da, Alman Cumhuriyetinin anayasası Weimar Meclisi tarafından kabul edildi. Meclis, metni hazırlamak için altı ay çalıştı. Tam bir ay sonra, Ağustos ayının 31. günü Başkan tasarıyı tasdik etti ve anayasa yürürlüğe girdi. Anayasayı okuyan demokrat ruhlu herkes hayran kaldı. Zihniyet itibariyle ve sistem olarak Weimar anayasasından daha mükemmel bir metin, bir Meclis tarafından tertiplenmiş değildir. Almanlar Parlamento Hükümeti sistemini İngiltere'den ve Fransa'dan, halkın seçtiği kuvvetli Başkan sistemini Amerika'dan, referandum sistemini İsviçre'den aldılar. Oyların kaybolmasını önleyen, küçük ekalliyetin Parlamentoda temsilini sağlayan bir nisbi temsil esası buldular. Anayasanın maddeleri olarak dünyanın en doğru, en asil, en iyi niyetli fikirlerini benimsediler. Weimar anayasasına göre egemenlik ulusundur. Siyasi kudretin kaynağı halktır. Bütün Almanlar kanun önünde eşittir. Şahsi hürriyetler masundur. Her Alman fikrini serbestçe söylemek hakkına sahiptir. Bütün Almanlar cemiyet ve teşekkül kurabilirler. Yirmi yaşına gelmiş kadın, erkek her Alman oy kullanabilir. Cumhuriyetin bütün sakinleri inanç ve vicdan hürriyetine maliktir. Weimar, Almanya'da bir şehrin adıdır…
******