Bir Devalüasyondan Diğerine

Yazar : Dündar Soyer
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 248
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Karınca Matbaacılık

Son on yılda gerek Türkiye'de ve gerekse Dünya'da ortaya çıkan ekonomik, siyasal ve toplumsal olayları yakından izleyen ve ilgilenenlerle yakın diyaloğu bulunan bir kişi olarak, olayların derinliğine inmeye çalıştım. Ekonomist, politikacı, fikir adamı, bürokrat ve teknokrat olan Türk ve yabancı dostlarımla meseleleri tartışma fırsatı buldum. Onlarla karşılıklı fikir teatisi bana olaylar hakkında objektif ve gerçeklere güvenle yaklaşacak düşüncelere sahip olma fırsatı verdi. En büyük kazancım, belli bir ekonomik doktrinin ve belli bir siyasi görüşün esiri olmadan, tarafsız kalma ve olaylara objektif bakabilme yönünde ufkumu genişletmek olmuştur. Bu kitapta son on yıldır, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik hayatı üzerinde açıkladığım düşüncelerimi, izlenimlerimi ve önerilerimi yenilemeye ve yeniden yorumlamaya çalıştım. Her zaman benden farklı düşünmeleri nedeniyle, çıkarları bakımından, muhtemel baskılara yönelmek eğiliminde olanlara, medeni bir şekilde fikir haysiyetimden fedakarlık yapmadan göğüs germeğe çalıştım. Toplantı. Seminer, konferans ve düşünce tartışmalarında, görüşlerimi açıkça belirtmeyi şiar edindim. Beşeri ve fikri birikimlerin muhassalası olan ve bu kitabın hazırlanmasında, özellikle son yıllarda beraber çalışmaktan ve karşılıklı fikir oluşturmaktan haz duyduğum değerli ekonomist arkadaşlarım Dr. Özer Soykay ve Celal Yılmaz ile sekreter İpek Arıkan'a teşekkür etmeyi bir zevk addederim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Dündar Soyer Kitapları (1)