Bir Darbenin Anatomisi

Yazar : Yılmaz Öztuna
İsbn : 9754370061
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Ölçü : 12 x 19,5 cm
Yayınevi : Ötüken Neşriyat

1876 Türkiye'si 11.827.170 kilometrekare üzerinde 64.343.000 nüfusu barındırıyordu. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bu ihtiyar devlete Avrupalılar "Türkiye" veya "Osmanlı İmparatorluğu" diyorlardı. Türklere göre ise adı sadece "Devlet-i Aliyye" yani "Yüce Devlet" idi. Kendilerininkinden başkasını devlet yerine koymayan, bir zamanların Türklerinin zihniyetlerini yansıtan bir isimlendirme idi. Halbuki o zamanlar mazi olmuştu... 1074'te kurulan Türkiye Devletinin Selçukoğulları'ndan sonra ikinci büyük hakanlık (imparatorluk) hanedanı, Osmanoğulları idi. Osmanoğulları'nın atası Gazi Ertuğrul Bey, ahlak çerçevesindeki atalar toprağını bırakmış,1231 yılında bugünkü Bilecik - Eskişehir - Kütahya illerinin kesiştiği yöreye yerleşmişti. Oğuzların, yeni adlarıyla Türkmenlerin 24 boyu içinde en soylusu ve hakanlık boyu sayılan Kayı'lardan bir oymağın beyi idi. O sırada Türkiye tahtında, Konya'da oturan Selçuklu padişahı Büyük Alâeddin Keykubad, Ertuğrul Bey'e o çevreyi yurt olarak geri vermiş, Bizans (Doğu Roma) imparatorluğu sınırının kesiminin koruması ve genişletilmesi görevini tevdi etmişti. Ertuğrul Bey, Söğüt kasabasını Bizanslılardan fethederek kendine merkez yapmıştı…
******Yılmaz Öztuna