Bir Avuç Saçma

Yazar : Refik Halid
Yayın Tarihi : 1939
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 14 x 20,5 cm
Yayınevi : Semih Lütfi Kitabevi
Bahsi Geçen : Refik Halit Karay

Geçen gün, akşam vakti, kapı çalındı. Odamdan hizmetçiye sordum: - Kimdir o? Ne istiyorlar? - Efendim, bir kuzu göndermişler... Kuzu mu? Ben canlı hediyeyi pek sevmem; oldukça belalı şeydir. Nereye koyarsın? Nasıl beslersin? Bilhassa besleyip nasıl, acımadan, kesersin? Tavuk, kaz, hindi cinsinden ise, şehirdeyiz, kümes bulunmaz; daha iri cins hayvanat için ise ahır lazım. Senede avuç dolusu kira vererek oturduğumuz evleri koyun gübresi veya tavuk kehlesi ilave ederek büsbütün ahıra çevirmekte de mana yok... Hay aksi şeytan hay! Daha doğrusu, hay dirayetsiz ahbap hay! Köyde kuzudan başka gönderecek bir nesne bulamadın mı? Yüz yumurta, iki okka tereyağı ne kadar makbule geçerdi... Bunların ne beslemesi, ne kesmesi, ne temizlenmesi, hiç bir zahmeti de yoktu; çıt çıt kır, yut yahut ekmeğin üstüne sür, sür afiyetle ye! Çatkın suratla yerimden kalktım, kapının önüne vardım. Daha benim ağzımı açmama vakit kalmadan, başı kasketli bir adamın kucağındaki karalı beyazlı, bön yüzlü ve fersiz gözlü bir kuzu "Bee! !!" diye yüzüme doğru haykırdı. Bu "Ben geldim!" der gibi bir şeydi. Safa geldin amma, seni nereye, nasıl misafir etmeli? Hem kuzu sesi hoştur, şirindir, tesirlidir, lakin ağılda, köyde, ovada... Odada değil. Hayvancağızın masum nidası koridorda acayip, yakışıksız, yabancı bir aksi seda hâsıl etti; üzerimde nahoş bir tesir yaptı. Hediye de, geri çevrilmez... Ahbabımın izansızlıkta daha ileri varıp bana on beş günlük bir kuzu yerine on beş günlük bir sıpa veya deve yavrusu göndermemiş olmasına şükrederek bu taze et ve taze yün demetini, hem yumuşak, hem sert, ılık külçeyi bağrıma bastırdım, sofa~ ya aldım. Getiren adam da, başından belayı attığına memnun, kolunu, budunu sallayarak gitti; kapıyı örttük. Ben de kuzuyu kemali nezaketle Mısırlıların mukaddes (Apis)i veya Hintlilerin ilahi ineği yahut ta Siyamlıların beyaz fili cinsinden mübarek bir mahlûk imiş gibi,
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay Kitapları (4)