Bilinmeyen Yaşamlarıyla Saraylılar

Yazar : Nahid Sırrı Örik, Alpay Kabacalı
İsbn : 9754583838
Yayın Tarihi : Ekim, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 222
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları
Bahsi Geçen : Nahit Sırrı Örik

Nahid Sırrı Örik (İstanbul 1894-1960), sarayla ilişkili bir ailedendi. Dedesi Örikağası-zade Ahmed Nafiz Paşa "divan sahibi" bir şair, babası Hasan Sırrı Bey ise II. Abdülhamid'in mabeyn mütercimliğinde, Maarif Nezareti mektupçuluğunda, Rüsumat Eminliği'nde (Gümrükler Genel Müdürlüğü), Mekteb-i Hukuk hocalığında bulunmuştu. Nahid Sırrı, özel öğretmenlerden ders alarak yetişti. Beşiktaş'taki Afitab-ı Maarif Rüşdiyesi'ndeki orta öğreniminden sonra Galatasaray Sultanisi'nde (Lisesi) okuduysa da burayı bitirmedi. Bir süre dinleyici olarak Mekteb-i Hukuk'un derslerini izledi. Babasından, çevresinden, yakınlarından işitip öğrendiklerinin, babasıyla birlikte çıktığı gezilerin izlenimlerinin; yetişmesi, kültürel ve sanatsal edinimi üzerinde büyük etkisi olduğu belirtilir. 1915-28 arasında babasıyla birçok Avrupa kentinde dolaştıktan sonra 1928'de Türkiye'ye döndü. Arşiv Genel Müdürlüğü'nde, Cumhuriyet Gazetesi'nde ve çevirmen olarak Ankara'da Maarif Vekâlet'inde çalıştı. Bu sıralarda başlayan yazarlığı ölümüne değin sürdü. Birçok gazete ve dergide romanları, hikâyeleri, oyunları, gezi izlenimleri, deneme ve eleştirileri, anıları, incelemeleri, tarihi konuları ele alan yazıları, çevirileri yayımlandı. Bunların bir kısmı kitaplaştı. Bu kitaptaki yazıların önemi de, pek çoğu artık hiç bilinmeyen tarihsel olguları nesnel bir açıdan yansıtmasından ileri gelmektedir. Evet, şaşırtıcı bilgiler ve ayrıntılardır bunlar; ilk kez yazıya geçirilmektedir. Daha önce ortaya sürülmüş birtakım yanlışların ve gerçek dışı anlatımların düzeltilmesini de sağlayacaktır. Başka bir deyişle, Osmanlı saraylılarına ve saraylarına ilişkin doğru bilgilerin edinileceği önemli bir kaynak olacaktır.
******