Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi , İstanbul, Türkiye

1986 yılında Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü Kançal tarafından kurulan BSV, üç yıllık kuruluş çalışmalarının ardından burs ve seminer çalışmalarını başlatmıştır. Sahasında uzman birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazarın görev aldığı seminerler sayesinde Türkiye'de genç insanların mevcut bilgi paradigmalarını sorgulayabilecekleri bir tartışma ortamı yaratılmıştır. 2001 yılında Vefa'daki merkez binasına taşınmasıyla seminer ve araştırma çalışmaları çeşitlenmiş ve daha da zenginleşmiştir. Bilginin üretimi ve organizasyonuna odaklanan BSV'nin seminer, araştırma, sempozyum, panel ve yayın faaliyetleri dört merkez vasıtasıyla yürütülmektedir: Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MAM), bilgi ve düşüncenin kadim Çin'den modern Amerika'ya kadar bütün renk ve unsurlarını derinliğine araştırırken, Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM), bu bağlamda tarihsel gerçekliğimizi mercek altına almaktadır. Küresel Araştırmalar Merkezi (KAM), bugünkü dünya gerçekliğini irdeleyip geleceğe dair öngörülerde bulunmaya çalışırken, Sanat Araştırmaları Merkezi (SAM) de bütün bu çabaların merkezinde bulunan insanın iç dünyasındaki estetik inceliğin inşası yolunda çalışmalar yapmayı öngörmektedir. Altı ayda bir yayınlanan Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), on üç sayılık sinema yolculuğunu (2003-2009) profesyonel bir mecraya taşıyan Hayal Perdesi Sinema Dergisi, Şubat 2010 tarihli 14. sayısından itibaren okuyucularıyla iki ayda bir e-dergi formatında www.hayalperdesi.net adresinde buluşuyor. Dergi film eleştirisine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Vakıfta yapılan tartışmalı toplantıların, konferans, söyleşi ve seminer sunumlarının bant çözümleri de Notlar serisinde yayınlanmaktadır. Ocak, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde gelecek yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer vermektedir. Osmanlı Medeniyeti, İstanbul Şehir ve Medeniyet, İslam ve Klasik, Medeniyet ve Klasik, Sanat ve Klasik, Harf Harf Kadınlar, Türkiye'de/Türkçe Felsefe Üzerine Konuşmalar adlı çalışmalar ise araştırma merkezlerinin yaptığı faaliyetlerin kitaplaşmış şekline verilebilecek örneklerdendir. Yine Medeniyetler ve Dünya Düzenleri başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan tebliğler arasından seçilen makalelerin yer aldığı Civilizations and World Orders: Perspectives from History, Philosophy and International Relations başlıklı kitap Nova Publisher Science Yayınları arasından çıkmıştır. BSV'nin kütüphane koleksiyonu, genel koleksiyon, süreli yayınlar, başvuru yayınları, tez, nadir kitaplar ve arşiv koleksiyonu olmak üzere zengin bir içeriğe sahiptir. Felsefe, din, sosyal bilimler, doğa bilimleri, teknoloji, sanat-edebiyat, tarih, ekonomi, siyasal bölümlerinde tüm disiplinlerden oluşan yayınlar mevcuttur. 100'e yakın güncel süreli yerli ve yabancı yayın takip edilmektedir. Ayrıca kütüphanenin film, belgesel, müzik içerikli görsel-işitsel arşivi de bulunmaktadır. Seyfettin Manisalıgil, Mehmet Serhan Tayşi, Ahmet Davutoğlu, Aslan Pulathaneli, Halil İbrahim Şener, Ali Alioğlu ve Abdusselam Erzen'in özel koleksiyonları da kütüphanede mevcuttur. Bu özel araştırma kütüphanesinde kullanıcılar vakfın web sayfasından ve kütüphanedeki bilgisayarlardan tarama yapabilmekte ve açık raf sistemiyle kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bilgiyi dert edinen, talep eden her kuşaktan kişiye kapılarını açan BSV, şimdiye dek yüzlerce öğrenciye karşılıksız burs imkânı sunmuştur. Kayıtlarının tamamını YORDAM 2001 otomasyon programına aktaran Kütüphane'de internet üzerinden sorgulamalar yapmak ve kullanmak mümkündür. 1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı, bütüncül bir bilgi ve hayat anlayışı ile Türkiye toplumunun tarihi köklerini bulmaya ve bu kökler üzerinde sağlam bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı amaçlayan ve bu amaç çerçevesinde faaliyetler yürüten bir araştırma kurumudur. Koleksiyon: Basma eser 96,250 adet, Eski harfli Türkçe basma eser 1,765 adet, E-kitap 1,240 adet, El yazması eser 45 adet, süreli yayın başlığı 1,985 adet, Süreli yayın sayısı 86,544 adet, Görsel ve işitsel medya 3,934 adet.

Adres : Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa, İstanbul, Türkiye