Bilim Felsefesi

Yazar : Hilmi Ziya Ülken
Yayın Tarihi : 1983
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 277
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Ülken Yayınları

Son dönemlerde genel olarak felsefe ve özel olarak bilim felsefesi ile ilgili kitaplar okuyucuların ilgisini daha yoğun biçimde çekmeğe başlamış ve bu arada birçok yeni kitaplar yayınlanmıştır. Cemal Yıldırım'ın bilim felsefesine ve tarihine ilişkin kitapları yeni basımlar yapmış, yıllar önce Türkiye'de hocalık yapmış olan Reichenbach nihayet Türkçeye çevrilebilmiş, Kuhn ve Popper gibi önemli çağdaş bilim felsefecileri Türk okuyucusunun eline ulaşabilmiştir. Okuyucu kitlesinin dikkatinin bilim felsefesine yönelmeğe başladığı bir sırada Ülken'in Bilim Felsefesi adlı kitabının yeni basımını yapmayı yararlı bulduk. Belki de bu basım, tartışmaya açık bir okuyucu kitlesinin artık oluşmuş bulunması nedeniyle, daha bir amacına erişmiş olacak. Düşünce alanında çağının sorunlarını ve konularını güncelliği içinde Türkiye'ye aktarmanın sancısını ve heyecanını her zaman yaşamış bulunan ve dönemin tüm engellerine, sessizliğe karşı konuşma durumuna düşmeye ve dilin, kavramların o dönemdeki yetersizliğine ve sınırlılığına karşın, birçok planda at koşturan ve bu yanlarıyla Fransız Aydınlanmacılarına benzetebileceğimiz Ülken'in, Bilim Felsefesi gibi bir alanı da boş bırakması beklenemezdi elbette. Ülken'in bu alandaki çalışmaları 1920'lerin sonları ve 1930'larda yaptığı çevirilerle başlamakta. Bunlar arasında 1935'de yayınladığı Felsefe Yıllığı II'de çıkan Broglie'nin Bugünkü Fizikte Dalga ve Cisimcikler, çağdaş Fizikte Nedensellik adlı yazılarının çevirilerini, 1935'te gerçekleştirdiği Bachelard çevirisini özellikle belirtebiliriz. 1968-69 ders yılında verdiği Bilim Felsefesi derslerini toparlayan elinizdeki kitap ise, Ülken'in bütün hayatı boyunca ilgilendiği bir konuda vardığı son noktayı sergiliyor. Türkiye'de belli bir düşünce geleneğinin oluşabilmesi için, zaten çok az sayılı olan düşünce adamlarımızın yapıtlarını yeni bir gözle irdelemek zorundayız.
******