Bezm-i Alem Olayı

Yazar : Prof. Dr. Şaban Karataş
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 185
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : fLAŞ mATBAASI

İstanbul'da Vakıf Gureba Hastahanesi'ni Tıp Fakültesi haline getirmek ve bunun etrafında bir üniversite kurmak üzere yola çıktık. Cumhuriyet kanunlarımızın her Türk vatandaşına bahşettiği haklardan faydalandık. Kanunların gösterdiği bütün esaslara ve usullere tam riayet ettik. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Günlerce düşündük ve çalıştık. Bilenlere sorduk. Başvurduğumuz mercilerin sorularını eksiksiz cevaplandırdık. İstedikleri belgeleri eksiksiz verdik. Bezmialem Üniversitesi bütün işlemlerini tamamlayarak 16 Kasım 1987 tarihinde tüzel kişilik kazandı. Kurucu vakıflar Mütevelli Heyet'i seçti ve Üniversiteyi bu heyete teslim etti. Heyet bir yıllık ciddi bir çalışma ile geleceğin hesaplarını ve planlarını yaptı. Tam düğmeye basarken Bezmialem olayı parladı. Sizlere bu olayı anlattım. Kitabı yazmaya 14 Mart 1989 günü başladım. Bir ay sürdü. Böyle kısa bir zamana sığdığına göre kitapta fazla özellik aramak doğru olmaz. Maksadımız belgelere dayanan bir iddianame yazmak değildir. Objektiflik iddiasında da değiliz. Bezmialem olayını bizim penceremizden gördüğümüz gibi aksettirdik. Beklenen olur, beklenmeyen olur, sevinen olur, öfkelenen olur. Milletimizde gözlediğimiz merak ve tecessüs bizi bu kitabı yazmaya sevketmiştir. Dileğimiz anlaşılmasıdır. Milletimize halimizi anlatmak ihtiyacı duyduk. Anlatmayı başarabilmişsek ne mutlu. Çünkü acelenin sebep olduğu hatırı sayılır dağınıklığın ve bazı ifade boşluklarının farkındayız. Kitabı üç kısımda takdim ediyorum. Birinci kısım Giriş. Burada üniversitelerimiz hakkında bazı görüşlerimi bir gelişme çizgisi içinde takdim etmeye çalıştım. Özel üniversite fikriyle ilgili bazı bilgiler vermeyi denedim. Aynı şeyi vakıflar için de yapmaya çalıştım…
******