Beylerbeyi Sarayı

İsbn : 9759533464
Yayın Tarihi : 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 85
Ölçü : 17 x 23 cm
Yayınevi : TBMM Milli Saraylar Daire BAşkanlığı

Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi ve padişahların evi olan saray, köşk ve kasırlar, Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen sonra, 3 Mart 1924 yılında 431 sayılı yasayla Millet'e devredilmiş ve yönetimleri milleti temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Milli Saraylar adıyla anılan ve bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Milli Saraylar Daire Başkanlığı yönetiminde bulunan bu saray, köşk ve kasırlar birer müze-saray olarak ziyarete açık tutulmakta ve Osmanlı toplum yapısının, yönetim biçiminin, sanat ve kültür ortamının tanıtılması açısından her biri çok önemli odak noktaları olmaktadırlar. Düne kadar devletin yönetildiği ve padişahın evi olan bu yerler hakkında ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler edinilebilmesi, derinlemesine yapılacak araştırmalara bağlıdır. Bu sınırlı yayın, Osmanlı toplumunun yönetim biçimine, yaşam düzenine, kültür ve sanat ortamına çeşitli yönlerden ışık tutan bir kaynak niteliğindedir. Bu kaynağın gelecekteki yayınlarda değerlendirilmesi saray, köşk ve kasırlarla ilgili birçok bilinmeyeni ortaya çıkartacaktır. Kültür mirasımızın korunmasında yayınlarımızın çoğalmasını ve okunmasını dileyerek tüm emeği geçenlere saygılarla… TÜRKAN İNCE Milli Saraylar Daire Başkanı
******