Beykoz Fabrikası

Yazar : Önder Küçükerman
İsbn : 9757536016
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 288
Ölçü : 20,5 x 28 cm
Yayınevi : Sümerbank

l. BÖLÜM: TÜRK DERİCİLİK GELENEĞİ VE TARİH İÇİNDEKİ GELİŞİMLERİ Deri Sanayiinin Osmanlı harp sanayii içindeki yeri, 18. İstanbul'daki en eski sanayi bölgesi: 'Kazlıçeşme', 20. 1640 tarihli 'Narh Defteri'ne göre deriden yapılan her türlü ürünün o günlerdeki fiyatı, 23. Türklerde önemli bir sanayi kolu olan dericilik ve İstanbul'da zaman içindeki gelişmeler, 38. İstanbul Saraçhanesi ve zaman içindeki durumu, 40. II. BÖLÜM: BEYKOZ VE ÇEVRESİ Tarih içinde Beykoz ve çevresi, 82. Beykoz'daki eski Kâğıt Fabrikası, 87. Beykoz'daki diğer fabrikalar, 97. 19. Yüzyıl'ın sonlarında Türkiye'deki geleneksel üretim arasında dericilik ve ayakkabıcılık üzerine, 129. Namık Paşa'nın çalışmasını takdir eden Sultan Mahmut, onu Harbiye Mektebi'ni kurmak için görevlendiriyor, 134. I. Dünya Savaşı ve Türk sanayii üzerindeki etkileri, 138. 1913-1915 Osmanlı sanayi istatistiklerinde deri sanayiinin durumu ve Beykoz Fabrikası ile ilgili olan çeşitli bilgiler, 140. 1914 yılı ve 'Sanayi Dergisi', 147. Türklerin mesleki ve teknik öğrenim için Almanya'ya gidişi, 148. III. BÖLÜM: SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA FABRİKASI Beykoz Fabrikası'nın, zamanın ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeleri içindeki kronolojisi, 150. Beykoz Fabrikası'nın 1943 yılındaki durumu, 187. 1945 yılından izlenimler, 220. 1960'lardan izlenimler, 224. Beykoz Fabrikası arşivinden, 267. Beykoz Fabrikası yöneticileri, 281.
******Önder Küçükerman