Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 Yaşında

Yazar : Hasan Duman
Yayın Tarihi : 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 154
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İÜ Fen Fakültesi

Eğitim ve kültürün, sosyal gelişmenin, kalkınmanın en önemli araçlarından olan kütüphanelerin; ekonomik ve teknik kalkınmada, bilimsel alandaki gelişmelerde oynadığı rol, gözden kaçırılamaz. Kültür ve medeniyet alanında, insanlık tarihinde yazının icadı ve kâğıdın bulunuşu, baskı tekniğinin ulaştığı bugünkü seviye gözönünde getirildiğinde; "okumak", "hitap" ve "kütüphaneler"'in insanlık için taşıdığı önem kolayca görülebilir. Kültürel ve toplumsal hayatımızda yazı, kitap ve kütüphane ilgisi ve sevgisinin, kütüphane kurumunun temelleri çok eski tarihlere dayanır. Yüzyıllar boyunca bu güzel anane sürdürülmüş, önce camilerde ve medreselerde sonra bütün eğitim kurumlarında kitap ve kütüphaneye daima yer verilmiştir. Kitabı yazma ve koruma, aynı zamanda bir san' at olayı yaratmış, çok değerli hattatlarımız ve mücellitlerimiz yeryüzünde benzeri nerede ise bulunmayan göz kamaştırıcı yazı ve cilt sanatı örneklerini meydana getirmişlerdir. Önceleri devlet adamlarımız ve hamiyetli vatandaşlarımız tarafından "vakıf" yoluyla ülkemizde kütüphaneler kurulurken, zamanla halkın aydınlatılması yolunda kütüphane kurmak görevinin, devlete ait görev ve yükümlülüklerden olduğunun anlaşılıp benimsenirliğini görüyoruz. İşte, yurdumuzda Devlet eliyle kurulan ilk kütüphane "Kütüphane-i Umumi-i Osmani" yani bugünkü adı ile "Beyazıt Devlet Kütüphanesi"dir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin kurulduğu yıllarda "milli" kelimesi pek kullanılmasa da isminden de anlaşılacağı üzere temelinde "millilik" yatar. Daha o yıllarda tüm ülkede yayınlanan her dildeki kitap, dergi ve gazetelerden 2'şer nüshanın bu kütüphaneye verilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Cumhuriyet döneminde yapılan atılımlar sırasında elbette kütüphaneler de gündeme gelmiştir
******Hasan Duman