Besim Gürmen

1952 yılında Fethi İsfendiyaroğlu'nun Galatasaray Müdürlüğünden ayrılması olayından sonra doğan karmaşayı gidermesi için Galatasaray Lisesi'ne, başmüfettiş ve müdür vekili olarak geldi ve 4 ay sonra yerini Macit Saner'e bırakarak ayrıldı.
Tam yetki ile okulu denetlemek için gönderilen Besim Gürmen, Fethi İsfendiyaroğlu’nun ayrılması olayından doğan sarsıntıyı kısa zamanda gidermeye çalısmıs, 3,5 ay sonra tekrar asıl görevi olan müfettisliğe dönmüstür.
Naci Kalmukoğlu’ndan koleksiyon yapan bir eğitimcimiz de, Milli Eğitim Bakanlığı basmüfettislerinden Besim Gürmen’di.
Prof. Dr. Ömer Faruk Akün hatıralarında. Kabatas Lisesi’ndeki hocalarını anlatırken Besim Gürmen’den de bahseder: “...Daha sonraki Almanca hocamız Besim Gürmen Beydi. Son derece otoriter bir adamdı. Talebe ondan çok çekinirdi. Ben de onun dersinden
çekinirdim. Yalnız mükemmel bir Almanca bilgisi vardı...”. O dönemde Prof. Akün’ün Kabatas’taki hocaları arasında aynı zamanda Galatasaray Lisesi öğretmenleri olan birçok isim yer almaktadır: “Nihat Sami Banarlı, Hıfzı Tevfik Gönensay, Samih Nafiz Tansu, Zeki Ömer Defne…
 

Bibliyografya

Almanca Ders Kitabı I, II, III, IV, V, VI (Cemal Köprülü, J. Stern ile )