Berlin - İstanbul Yeni Memleketten Anılar

Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 131
Ölçü : 19 x 26 cm
Yayınevi : Türkiye Almanya Kültür Forumu

Geçen yüzyılda savaşlar, krizler, politik ve ekonomik dönüşümler irili ufaklı göç dalgalarına yol açtı. Küreselleşme sürecinde bunlara bîr öğe daha ekleniyor: sermayenin dünya çapında hareketlilik kazanması, daha düşük fiyatlarla üretim yapabileceği belgeler aramasına, bu da insanların iş ve yaşama alanlarını sürekli değiştirmek zorunda kalmalarına sebep oluyor. Göç olgusu önümüzdeki onyıllarda daha çok önem kazanacak; bu da alışılagelen “ulusal devlet” kavramının daha derinden sorgulanmasına yol açacak. Yeryüzünü kaplayan göç hareketleri yeni toplumsal, kültürel ve politik gereksinmelere çözümler üretilmesini gerektirecek: bunların üstesinden de ancak “çoğulcu” düşünmeye ve tartışmaya hazır toplumlar gelebilecek ve ancak onlar için yeni göç dalgaları “zenginleştirici” bir nitelik kazanacak
1930'lu yıllarda Almanya’dan kaçan bilim insanları ve diğer aydınlar başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’ye sığındılar. Türkiye’den Almanya'ya göç edenler ise yalnız milyonlarca işçi ve aileleriyle sınırlı değil: öncelikle 1980 askeri darbesinden sonra birçok Türkiye kökenli bilim adamı ve aydın Almanya’ya, bu arada Berlin’e kaçmak zorunda kaldılar. “Yeni Memleketten Anılar” sergisi geçen 50 yılı kapsayan bir zaman diliminden bazı öyküleri bir araya getiriyor ve böylece doğup büyüdükleri ülkeleri terk etmiş kadınlann gözüyle bu iki kentteki yaşamdan kesitler sunuyor.
Başkanlığını kuruluşundan bu yana Günter Grass ve Yaşar Kemal’in üstlendikleri Türkiye-Almanya Kültür Forumu, 1980'lerden beri kültürler arası karşılıklı anlayışın gelişmesini, iki ülkede yaşayan azınlık gruplarının kültürel ve politik haklarının gözetilmesini, kültürel zenginliğin korunmasını amaçlıyor. Sergiyi hazırlayanlar bir bölümü Berlinden gelip İstanbullu olmuş, diğerleri de İstanbuldayken Berline göç etmiş kadınlarla yaptıkları ayrıntılı görüşmeleri belgeledikten sonra, onların anlattıklarını duyarlı bir yaklaşım ve sanatsal bir yaratıcılıkla fotoğraflara, film ve metin çalışmalarına aktardılar...

******