Ben De Yazdım - Milli Mücadeleye Gidiş Cilt 8

Yazar : Celal Bayar
İsbn : 9755790225
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 258
Ölçü : 14 x 21 cm
Yayınevi : Sabah Kitapları

7. ciltte (s. 144) anlattığım şekilde, Aydın cephesinden ayrıldıktan sonra yerime, mektupçuluklarda bulunmuş Nuri Bey adında birisi getirildi. Daha sonra da, Sivas'ta 'Heyet-i Temsiliye' ile irtibat kurulunca, Albay Refet Bey (General Refet Bele) geldi. Tümen Kumandanı Albay Şefik Aker, askeri kuvvetleri Kuva-yı Milliye'de faal görev almış olmalarına rağmen, idareden uzaklaşmış veya uzaklaştırılmış gibi idi. Umum Jandarma Kumandanı Ali Kemal Paşa'nın güvenini kazanmış olan, Ödemiş'te beraber bulunduğumuz ve münasebet kurduğumuz, Jandarma Yüzbaşısı Tahir Özerk, Binbaşı Hacı Şükrü Bey'den boşalan askeri yeri doldurmak için 'Harekât-ı Harbiye Reisi' gibi yeni bir isimle Demirci Efe'nin yanında ve emrinde işe başladı. Bu yeni duruma göre Demirci Mehmet Efe 'Aydın ve Havalisi Umum Kuva-yi Milliye Kumandanı' adını aldı. Böylelikle Efe, bu bölgenin her şeyi oldu. Damad Ferit Paşa Hükümeti de bu yeni tertipten memnun görünüyordu. Aydın'daki milli kuvvetleri toplayıp Sivas asileri (!) üzerine saldırtmaya muvaffak olamasa bile, en büyük düşmanı Mustafa Kemal Paşa ile birleşmelerini, onun tezine hizmet etmelerini önlemiş oluyordu. Demirci'nin karakterinden, sırası geldikçe okurlarıma bahsettim, malumdur. Yüzbaşı Tahir Özerk askeri hiyerarşiye bağlı, basit bir subaydı. Yalnız başına büyük karar alabilecek haslette bir insan değildi. Zaten böyle olduğu için en büyük amiri Kemal Paşa'nın tavsiyesiyle bu mevkiye getirilmişti. O da kumandanının emir ve muvafakati olduğu için kendince riskli bu görevi kabul etmişti Sivas üzerine yapılacak bir harekete Tahir Bey katılabilir miydi? Rahmetlinin hatırasına bir saygı olarak hemen söylemeliyim ki hayır, memleket sevgisi ve inkılâp duygusu buna müsaade etmezdi. Ancak resmi makamların müsaadesini almadan veya otorite saydığı kimselerin aciz mevkiine düştüklerini görmeden 'asi' (!) Mustafa Kemal Paşa ile birleşmeyi göze alamazdı. 'Mektupçuluk yapmış' bürokrat Nuri Bey'e gelince: Şahsını tanımadım, sadece işittiklerimi yazacağım: Bu zat, milli mukavemete taraftar ordu mensuplarına emniyet telkin edememişti. Albay Şefik Aker hatıralarında, "O muhitten uzaklaşıncaya kadar onun vücudu...
******Celal Bayar