Ben De Yazdım - Milli Mücadeleye Gidiş Cilt 3

Yazar : Celal Bayar
İsbn : 9755790152
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 268
Ölçü : 14 x 21 cm
Yayınevi : Sabah Kitapları

Atatürk'ün mutad sofrasında bulunuyordum. O akşam davetlilerin sayısı azdı. Ancak beş altı arkadaştık. Büyük adam hayatından bahsediyordu. Biz de vecd içinde kendisini dinliyorduk. Birden sustu, hepimizi ayrı ayrı süzdü. "Arkadaşlar, ben ilk gördüğünüz zaman hakkımda nasıl bir fikir edindiniz, anlatır mısınız?" dedi ve bakışlarını benim üzerimde topladı. Anladım ki, önce benim konuşmamı istiyordu. Arkadaşlarımın, "Hay, hay, söyleriz" cevabı arasında ben de mukabil teklifte bulundum: - Anlatırım ama bir şartla. - Şartınız nedir? - Siz de bizi gördüğünüz zaman edindiğiniz intibaı söylerseniz. Anlaşmıştık, ben söze başladım: "Meşrutiyet ilanının ilk anlarından beri isminizi işitmeye başlamıştım. 'Kolağası (Önyüzbaşı) Mustafa Kemal Bey akıllı, çok dirayetli ve kendisine güvenen genç bir subaydır,' deniliyordu. Daha sonra Çanakkale zaferiniz askeri dehanızı bütün memlekete tanıttı. "Mütareke ile beraber faal siyasete atıldınız. Zaman zaman söylediğiniz gibi en büyük eseriniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Burada millet adına konuşulur, kayıtsız şartsız hâkimiyet milletindir, düsturu hâkim olurdu. Bu temel üzerine, saltanat idaresinin rağmına hükümeti kurdunuz. Milli iradeye dayanarak maddi ve manevi şekliyle anarşiyi, ihaneti önlemeye çalıştınız. "Tarihin ender kaydettiği böyle bir rejim ve çalışma sistemi ile muvaffak oldunuz, memleketi kurtardınız. Bütün bunlar asırlar boyunca pek az bahtiyar kimseye nasip olmuş başarılardır. "Fakat ben şu anda bunları bir yana bırakıyorum. Arzunuza uyarak şahsınızın üzerimde bıraktığı ilk tesiri anlatmak istiyorum. ............................... (Devamı 4. Ciltte)
******Celal Bayar