Belgelerle Türk Ezcalığı III 1840-1948 Faturalar Başlıklı Kağıtlar

Yazar : Gülnur-Mert Sandalcı
İsbn : 9757694088
Yayın Tarihi : Aralık, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 248
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı

Belgelerle Türk Eczacılığı'nın bu cildinde, koleksiyonumuzda yer alan Fatura ve Başlıklı Kağıtlar'dan yola çıkarak eczacıları ve ecza depocularını incelemeyi sürdürüyoruz. Faturalar, ticari işletmelerle ilgili doğru bilgilere ulaşabilmemiz açısından çok önemli belgelerdir. Bu çalışmamızı araştırmacılara sunarken, özellikle Osmanlı dönemine ilişkin bu tür belgelerin, yalnızca eczacılık tarihimiz üzerine değil, iktisat tarihimiz üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılar için de eşsiz birer kaynak olduğunu vurgulamak isteriz. Son yıllarda birçok müzayedede satışa sunulan, çeşitli meslek gruplarına ilişkin faturalar toplu olarak satılmakta, alıcılar tarafından yalnızca görsel niteliklerine, açıkçası güzelliklerine bakılarak değerlendirilmektedir. Bildiğimiz kadarıyla, henüz eczacılık dışında hiçbir meslek grubuna ait faturalar bilimsel bir biçimde incelenmek üzere bir araya getirilmemiştir. Bu faturalar sayesinde, yerli ve yabancı müstahzarların satış bedelleri arasındaki farklar, tüketim miktarları, eczahanelerin ve depoların ticari kapasiteleri, ödeme şekilleri gibi birçok konuda oldukça anlamlı bilgilere ulaşacağız. Bu tür bilgilerin yanı sıra, örneğin İstanbul Osmanbey'de Nargileciyan Eczahanesi'nin sahibi Agop Bey'in, bir gece nöbetinde kazandığı parayla ahşap bir konak aldığı şeklindeki söylentilerle ilgili belki de en gerçekçi kanıtları faturalar oluşturacak. Büyükada'daki Merkez Eczahanesi'nin sahibi Georges Papagabriel'in usta bir hayvan doldurucusu, bir tahnit ve mumyalama uzmanı olduğu yolundaki çok ilginç bazı mesleki bilgileri de, 1913 yılında kesmiş olduğu görkemli bir faturadan öğreneceğiz. Belgelerle Türk Eczacılığı'nın önceki ciltlerinde sunduğumuz haberleşme belgeleri ve reçetelerde olduğu gibi, bu kez faturalar ve başlıklı kâğıtlardan yola çıkarak birçok unutulmuş eczacıyı ve ecza depocusunu hatırlayacağımız, bu belgeler aracılığıyla ulaştığımız yeni bilgilerle de gelecekte yapılacak olan araştırmalar için önemli bir kaynak sağlayacağımız inancındayız. Böyle bir koleksiyonu oluştururken sayısal anlamda ne kadar başarılı olduğumuz sorusu ile sık sık karşılaşmaktayız...
******