Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi) Cilt 1

İsbn : 975192503
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 571
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : Başbakanlık Devlet Arşivleri Gn. Md.

Uç beyliğinden muazzam bir imparatorluk haline gelen Osmanlı Devleti XIII. yüzyıl kapanırken tarih sahnesine çıkmış ve altı yüz yıl hüküm sürmüştür. Bu altı yüz yıllık tarihi süreç içerisinde üç kıtada pek çok yeri fethederek sınırlarını genişletmiş ve tarihin en büyük devletlerinden birisi haline gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin yaşadığı dönemde dünya siyaseti üzerindeki muazzam tesiri, yıkıldıktan sonra bile çeşitli şekillerde etkisini sürdürmüştür. Osmanlı Devleti'nden intikal eden ve sayısı yüz milyonlarla ifade edilen belge koleksiyonları, Osmanlı coğrafyası üzerinde kurulmuş kırk civarındaki ülke için hem tarihi hem de siyasi bakımdan hayati verileri ihtiva etmektedir. Bugün yurt içinde ve yurt dışında Osmanlı tarihi ile uğraşan bilim adamları, Türk Arşivlerine büyük ilgi göstermektedirler. Hem Türk tarihi hem de ilgili devletlerin tarihleri açısından önemini koruyan ve koruyacak olan Osmanlı Arşivleri'nin tarihi süreç içinde oluşumu, geçirdiği safhalar, teşkilat biçimi, tasnif düzeni gibi konular herkes için ilgi çekicidir. "Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz" adı ile hazırlanan çalışma, müessesenin kendi tarihi hakkında ciddi bir çalışma yapılmamış olmasının doğurduğu boşluğu gidermek bakımından da önemli bir örnek olma özelliği taşımaktadır. Tarihimizin aydınlatılması gereken noktaları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personelinin bugün hala aynı özveri ve azimle devam eden çalışmalarıyla her gün biraz daha gün ışığına çıkacaktır. Bu çalışmalar için gerekli belgelerin en önemli kaynağı olan Osmanlı Arşivi'nin tarihçesi ile ilgili vesikanın belli bir sistem dahilinde neşredilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun yedi yüzüncü yılını kutlamakta olmamız da dikkate alınarak, uygun görülmüştür. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak belge sayısı yüksek tutulmuş ve eser belge koleksiyonu niteliğini kazanmıştır. (Devamı 2. ciltte)
******