Belediyelerimiz ve Halkla İlişkileri

Yazar : Selçuk Yalçındağ
İsbn : 9757669555
Yayın Tarihi : Aralık, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 322
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

Elinizdeki kitap, genelde halkla ilişkiler kitapları için alışılagelmiş olandan oldukça farklı bir yaklaşımın ürünüdür. Halk tarafından doğrudan oluşturulan ve halkın yaşamıyla çok yakından ilgili bir kurum olan belediye bağlamında halkla ilişkiler konusu ele alındığında, kaçınılmaz biçimde halkın Belediyesi" kavramı ve konusu gündeme gelmektedir. Başarılı ve sağlıklı halkla ilişkiler, halkın belediyesini gerçekleştirmenin hem "koşulu" hem de "sonucu"dur. Bu nedenle belediyelerin halkla ilişkilerini irdeleyen bir çalışmada, genel halkla ilişkiler konularının ötesinde halkın belediyesinin oluşturulması konusu üzerinde durulması gerekmektedir. Ne var ki bugünkü 1580 sayılı yasaya dayalı olan ve gerçek yerel yönetim kurumu niteliklerinden uzak belediyeciliğimizin koşullarında ne belediye ile halkı arasında yeterince doğru ve sağlıklı ilişkiler kurulmasını umut edebiliriz, ne de bu tür ilişkilerin de yardımı ile halkın belediyesinin gerçekleştirilmesini bekleyebiliriz. Bu nedenle günümüz belediyeciliğinde, halkla doğru ve istenen ilişkilerin kurulabilmesi için her şeyden önce gerçek yerel yönetim niteliklerine sahip bir belediye kurumunun oluşturulması konusu önem kazanmaktadır. Ülke gerçekleri bağlamında böyle bir belediyenin oluşturulması konusu, aslında, geleneksel bürokratik/merkeziyetçi yönetim anlayışının bir kenara bırakılarak, topluma yerel düzeyde hizmet üreten yönetim kesiminin güçlü ve demokratik yerel yönetim anlayışı doğrultusunda tümden yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu gündeme taşımaktadır. Kitapta halkın belediyesinin oluşturulması konusu bu yaklaşımla ele alınmıştır. Konunun önemi göz önünde tutularak özellikle belediyecilerin yararlanmalarına yardımcı olmak amacıyla yerel düzeydeki yönetim sistemimizin sorunlarına ve bunlar için çözüm önerilerine ilişkin çalışmalara kitapta olabilecek ayrıntı düzeyinde yer verilmiş, ayrıca böyle bir reform konusunda resmi belgelerde ve parti belgelerinde dile getirilmiş olanlar da aktarılmaya çalışmıştır...
******