Bedros Hallacyan

Bedros Hallacyan 1871 yılında İstanbul'da doğdu. Makruhyan ve Berberyan Ermeni okullarında ilköğrenimini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Hukuk Mektebi'ne devam etti. 1892'de Paris'e gidip, Zanaat ve Hukuk enstitülerinde öğrenim görerek hukuk, siyaset ve ekonomi dallarında doktora yaptı. İstanbul'a döndükten sonra Kamu Borçları Müdürlüğü'nde hukuk bölümü danışman yardımcısı görevine getirildi. Bedros Hallacyan, Paris'te bulunduğu süre içinde İttihat ve Terakki Partisi'nin sürgündeki üyeleriyle ilişki kurmuştu. 1908 yılında İttihat ve Terakki Partisi üyesi olarak Osmanlı Meclisine seçildi. Gabriyel Noradunkyan'ın 1908 yılındaki istifasından sonra Hallacyan, Nafia Nazırı tayin edilerek kabineye girdi. Bakanlık görevinde kaldığı bir buçuk yıl zarfında bazı reformlar gerçekleştirdi. 1911 yılında tekrar mebus seçildi ve Siyasi Konsey'e üye oldu. Bedros Hallacyan, 1912'de Paris'te toplanan uluslararası maliyeciler toplantısına Osmanlı temsilcisi olarak katıldı. 1913 yılında tekrar Osmanlı Meclisine mebus seçildi. Milletvekilliğine paralel olarak hukuk danışmanı ve meclis bütçe komisyonu başkanlığı görevlerini de yürüttü. Birinci Dünya Savaşı yıllarında kısmen geri plana atıldı. Bedros Hallacyan, İttihat ve Terakki'nin en sadık üyelerinden biri olmasına rağmen, Ermeni olmasından dolayı İttihatçılar tarafından kızağa alındı. Hallacyan, ateşkesten sonra Paris'e yerleşti. 1929 yılında HBIM'de ("Hay Baregordsakan Indhanur Miutyun' Ermeni Hayırseverlik Genel Cemiyeti, EHGC) yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1934 yılında, uluslararası ekonomik krizle ilgili, Fransızca olarak yayınladığı bilimsel çalışma uzmanlar tarafından takdirle karşılandı.

Bibliyografya

Tanıdıklarım (Hüseyin Cahit Yalçın - 2001)

Oktay Aras Kitaplığındaki Bedros Hallacyan kitapları (2)