Bedros Adruni

Eğitimci, yazar Bedros Adruni (Akan), 1883 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Ortaköy'de, ortaöğrenimini 1900'de Üsküdar'daki Berberyan Okulu'nda tamamladıktan sonra Darülfünun matematik bölümünden altın madalya ile mezun oldu. Bir müddet Şirket-i Hayriye'de çalıştı. Daha sonra Matbaa-i Amire başmuhasipliği ile Vefa İdadisi fizik öğretmenliğini birlikte sürdürdü. 1908'de Galatasaray Lisesi matematik öğretmenliğine atandı. 1923'te resmi okullardaki görevlerine bir süre ara verildi. Bu sırada Getronogan, Bezazyan, Esayan, Mıhitaryan Ermeni Liseleri, Bene Merit Musevi Lisesi, Şişli Terakki ve Işık Liselerinde görev aldı. Bir süre sonra tekrar Galatasaray Lisesi'ndeki öğretmenliğine geri döndü. 1933'te getirildiği Getronogan Lisesi müdürlüğüne 1933'te son verildi, Galatasaray Lisesi'ndeki öğretmenliği ise ölümüne dek sürdü. Bedros Adruni sıradan bir matematik öğretmeni olmanın ötesinde, iyi bir pedagog ve edebiyat, sanat, felsefe konularında engin bilgi sahibi aydın bir kişiydi. Kırk yıllık eğitim yaşamı süresince ülkedeki birçok aydının, üst düzey yöneticinin yetişmesinde etkili oldu. Çalışma ve düşünce yetilerinin gelişimini, birçok arkadaşı gibi, öğretmeni Adruni'ye borçlı olduğunu söyleyen Vala Nurettin (Va-Nu) "İyi Öğretmenler' adlı yazısında, matematik gibi "kupkuru' bir dersin kendilerine sanki şiir gibi öğretildiğini, matematiğin okulda "moda' haline getirildiğini ve bu alanda başarılı öğrencilerin Galatasaray'ın "zeka aristokratları' sayıldıklarını, hatta diğer soyluların, şeyh çocuklarının onlardan çok daha sonra geldiklerini belirtir. Adruni öğrenciyi öncelikle mutluluk ve gurur duyulacak bir işlev olarak "öğrenmeye' yönlendiren özenli, şefkatli ve saygın kişiliğiyle "özel' bir öğretmendi. Getronogan Ermeni Lisesi müdürlüğü döneminde okula yeni bir çehre kazandırdı. Okul binasının yenilenmesini, eğitim ve öğrenime en uygun ortamın oluşmasını sağladı. Bu amaçla laboratuarları ve kütüphaneyi yeniletti. 

Bibliyografya

Tvapanutyun (Matematik, 5 Cilt 1912-1921)