Bazan Hazin Bazan rezil Bu Vatanı terkedenler

Yazar : Vehbi Vakkasoğlu
Yayın Tarihi : Ocak, 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 222
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Yeni Asya Yayınları
Bahsi Geçen : Mustafa Suphi , Nazım Hikmet Ran, Refik Halit Karay, Rıza Tevfik Bölükbaşı

Bu vatan garip vatandır. Çoğu zaman düşmanları elinde garip olmuş, akıl almaz maceralara itilmiş; paylaşılmış, parçalanmış, garip olmuş, ağlamıştır, ağlatılmıştır. Bu Vatan uğruna hayatlarını vakfetmişler, O'nu kurtarmak için kendilerini feda etmişler de çoğu zaman garip olmuşlar; gurbete çıkmışlar, hain diye damgalanmışlar, bazan öz yurtlarında gurbet hayatı yaşamışlar, gurbeti içlerinde taşımışlardır. Vatan, bazan da düşmanlarına gurbet olmuş, O'nu içten yıkmak isteyenler, başaramayınca veya foyaları meydana çıkınca, çareyi kaçmakta bulmuşlar, vatansızlığı seçmişlerdir. Tarih boyunca terkedenler, terkettirilenler, iyilerden kötülerden tümen tümen insan var. Biz, okuyucularımızın ibret nazarlarına onlardan bir kısmını arzedeceğiz. Temennimiz Cenab-ı Hakk'ın bu Vatanı gerçek vatanseverlere artık gurbet eylememesi, acı tarihimizi tekerrür ettirmemesidir!.. Vehbi VAKKASOGLU 14.3.1975 - Topkapı
******Vehbi Vakkasoğlu

Oktay Aras Kitaplığındaki Vehbi Vakkasoğlu, Mustafa Suphi , Nazım Hikmet Ran, Refik Halit Karay, Rıza Tevfik Bölükbaşı Kitapları (233)