Baykan Sezer

Toplumbilimci Prof. Dr. Baykan Sezer 1939 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu İstanbul Büyük Reşit Paşa İlkokulu'nda okudu. 1951 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1956 yılında mezun olduktan sonra Fransa'ya gitti ve 1960-65 yılları arasında Paris'te kaldı. Fransa'da arkadaşlarının önerileri ile sosyoloji öğrenimine başladı. Türkiye'ye dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde okudu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. "Doğu-Batı İlişkileri Açısından Batı Tarımı" konulu tezi ile yüksek lisans yaptı. "Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları" başlıklı tezi ile doktora yaptı ve "Toplum Farklılaşması ve Din Olayı" tezi ile doçent, daha sonra aynı kürsüde profesör oldu. 1982 yılında seçildiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü başkanlığı görevinden çalışma süresi dolunca ayrıldı. Makaleleri, üniversite dergilerinin yanı sıra Doğu Batı gibi dergilerde yayımlandı. Prof. Baykan Sezer 7 Eylül 2002 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları (1979), Toplum Farklılaşması ve Din Olayı (1981), Türk Sosyolojisinin Ana Başlıkları (1983), Türkiye'de Sosyolojinin 75. Yılı (1988), Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları (1989), Doğu-Batı İlişkileri Açısından Batı Tarımı (1990), Türk Sosyolojisinin Tarihle İlişkileri (1991), Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (1993), Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi (1997), Baykan Sezer'in Sosyoloji Anlayışı (Sezgin Kızılçelik -2000), Baykan Sezer|e Armağan Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi (2004), Sosyoloji ve Coğrafya Süha Göney ve Sabahattin Güllülü|ye Saygı (Kolektif, 2006)