Bayezit Umumi Kütüphanesi

Yazar : Muzaffer Gökman
Yayın Tarihi : 1956
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 32
Ölçü : 16,5 x 23 cm
Yayınevi : Maarif Basımevi

Bir müessese bir defa kurulur, gelişir, büyür ve devam edip gider. Bugün dünya yüzünde birçok kıymetli ilim müesseseleri, ilk defa çok mütevazı şartlar ve imkânlarla kurulmuş, ilerleyen medeniyete, değişen dünyaya ayak uydurmuş ve bünyesine uygun gelen yenilikleri toplamış, mezcetmiş ve geliştirmiştir. Buna ayak uyduramayan müesseseler de, kaybolup gitmişlerdir. Bugün Batı Dünyası'nda, tarihi, eskiliği ve yetiştirdiği değerli talebeleriyle iftihar eden, övünen, kültür müesseselerinden Kembridj ve Oxsfort gibi Üniversiteler, devamlı restorasyonlarla ayakta tutabildikleri tarihi binalarında, ilk defa çok mütevazı şartlar içerisinde kurulmuş oldukları bilinmektedir. Yine büyük bir iftihar ve övünme kaynağımız olan İstanbul Üniversitesi de, 500 küsur yıl evvel, Fatih Medreselerinde kurulmuş ve bugünkü durumuna erişmiştir. Bugün hiçbir iddiası olmayan şu küçük risalemiz, ne bir tarih ve ne de bir müracaat kitabıdır. Bu küçük risale, 1882 yılında büyük emellerle o tarihlerde devlet merkezi bulunan İstanbul' da bir "Devlet Kütüphanesi" olarak kurulmuş bulunan "Bayezid Kütüphanesi'nin küçük bir hikâyesidir. Kurulduğu tarihlerde çok büyük bir alaka gören ve zamanına göre ileri bir seviyeye erişmeye ve eriştirilmeye çalışılan bu kültür merkezi, ne yazık ki, kısa bir müddet sonra muhtelif sebepler, bunlar arasında bilhassa Osmanlı İmparatorluğunun karşılaştığı çeşitli müşküller arasında unutulmuş, ilk alakayı görememiş, başka bir tabirle "kabuğuna çekilmiş" ve uzun yıllar kitap sevenlerin, bu memlekette okul kadar kütüphanenin de mühim bir yeri olduğunu, kütüphanesiz okul ve Üniversite olamayacağını, kütüphanelerin birer fikir laboratuvarı olduğunu bilenlerin iş başına geçmesini beklemiştir. Bilhassa son on yıl içinde gerek zarfı gerek mazrufu itibariyle çok değişmiş, binanın tarihi kıymet ve hüviyetine hiçbir şekil ve surette halel getirilmeden restore edilmiş ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni tesisler kazanmış bulunan Bayezid Umumi Kütüphanesi, 1956 Nisan ayının ilk günlerinde yepyeni bir çehre ile okuyucularına kapılarını açmış olacaktır.
******