Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850

Yazar : Günsel Renda
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 272
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Türk resim sanatının XVIII. yüzyıldan sonraki gelişmesini inceleyen bu çalışma, 1974 yılında doçentlik tezi olarak tamamlanmıştır. Bu konuya 1970 yılında ilk kez dikkatimi çeken hocam Suut Kemal Yetkin olmuştur. XVIII. ve XIX. yüzyıl resim sanatına ilişkin bilgilerin yetersizliği üzerinde durarak, bu dönem resim etkinliğinin mutlaka araştırılması gerektiğine, bunu da batı sanatını yakından bilen bir sanat tarihçisinin değerlendirebileceğine beni inandırdığı için kendisine teşekkür borçluyum. Dolayısıyla, 1970 - 74 yılları arasındaki süre, anılan dönemin sanat etkinliğini, o dönemin toplum ve kültür yapısı ışığında araştırmakla geçti. İlk iş olarak, yerli ve yabancı müzelerdeki tüm geç dönem minyatürlerini inceleyip bu sanat dalının hangi doğrultuda geliştiğini belirledikten sonra, bilinen birkaç örnekten yola çıkılarak, anıtsal resim sanatı ürünlerinin varlığını saptamak gerekti. Konuyla ilgili birçok örneğe dikkatimi çeken sanat tarihçileri, müze yetkilileri ve öteki ilgililer olmasaydı, incelemeye çalıştığı m bu dönemin duvar resim sanatını. açıklığa kavuşturacak bilgileri yeterince sağlamam olanaksızdı. Bu yüzden başta hocam Suut Kemal Yetkin olmak üzere, çalışmalarım sırasında beni birçok yönden uyararak bana yol gösteren sayın Prof. Dr. Semavi Eyice'ye, tarihsel kaynaklar açısından yardımını esirgemeyen sayın Prof. Dr. Nejat Göyünç'e, kimi örneklere dikkatimi çeken sayın Prof. Dr. Nurhan Atasoy'a, sayın Dr. Yılmaz Önge'ye ve Vakıflar Genel Müdürlüğüyle Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğündeki tüm meslektaşlarıma borcumu bildirmekten mutluyum. Bu kitapta yayımlanan fotoğrafların hemen hepsi yerinde ve tarafımızdan çekilmiştir. Bugün yok olan örnekler ve birkaç Rumeli yapısı için yayımlanmış fotoğraflardan yararlandık. Ayrıca, fotoğraf çekimi.ne izin vermeyen müzelerin, kendi verdikleri resimlerle yetinmek zorunda kaldık. Çalışmalarımı yerinde sürdürebilmem ve fotoğraf çekebilmem için büyük kolaylıklar gösteren Topkapı Sarayı Müzesi, Türk - İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Üniversitesi Kitaplığı, Süleymaniye Kitaplığı, Konya Mevlana Müzesi yetkililerine ve burada resimlerini yayımladığım evlerin tüm sahiplerine teşekkür ederim.
******Günsel Renda