Batılı Seyyahlara Göre İstanbullu Gayrimüslimler (1553-1673)

Yazar : Firdevs Çetin
İsbn : 9786054052912
Yayın Tarihi : Mayıs, 2012
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 584
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Yeditepe Yayınevi

Seyahatnameler, seyyahların önyargılarını taşımaları sebebiyle eleştirilseler de tarihsel gerçeklerle bütünleşen önemli ayrıntılar da içerirler. Bu kaynaklar, hem "dışarıdan bir bakış açısı" ile yeni bilgilere ulaşmamıza hem de bilgi sahibi olduğumuz konularda "farklı yorumlarla" geniş bir perspektif yakalamamıza yardımcı olurlar. Nihayet seyahatnameler birincil kaynaklardır ve her birincil kaynak gibi tarih araştırmalarında çok büyük önem taşırlar. Biz de arşiv belgelerinin tamamlayıcısı olarak gördüğümüz bu kaynakları kullanarak 1553-1673 döneminde gayrimüslim Osmanlı tebaasının bir tasvirini elde etmeyi amaçladık. Doğu kültür ve mirası gibi Osmanlı medeniyetinin de Batı'ya aktarılmasında son derece önemli rol oynayan seyyahlar, ziyaret ettikleri İstanbul'u ve ahalisini dikkatle gözlemlemişler ve düşüncelerini kaleme almışlardır. Yazıları dönemin en çok okunanları arasındadır. Onların bu yazıları sayesindedir ki XVI.-XVII. yüzyıl İstanbul'unda yaşayan gayrimüslimlerin sosyal, kültürel ve dini hayatlarına dair oldukça net bir panorama elde edilebilmektedir. Bu panoramanın en belirgin özelliklerinden biri, hiç kuşkusuz İstanbul'un bir kavşak noktası olmasıdır. Bu kavşakta buluşan seyyahlar ve gayrimüslim Osmanlı tebaası arasında özellikle Rumlar, seyyahlara bilgi, belge, kitap ve diğer değerli eserleri temin ederek Doğu-Batı temasına zemin hazırlamıştır.
******