Başlangıçtan Günümüze Keşmir Meselesi

Yazar : Prof. Dr. Yılmaz Altuğ
İsbn : 9753711042
Yayın Tarihi : Eylül, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 108
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İrfan Yayınevi

20. Yüzyıl içerisinde meydana gelen olaylar, ondan evvelki yüzyılların yekûnundan daha önemlidir. 20. Yüzyıl büyük savaşlara sahne olmuştur. Bu savaşlar neticesinde büyük imparatorluklar tarihten silinmiştir. Tarihte, hüküm ferman eylemiş, hüküm sürmüş imparatorlukların içinden, birçok devletler çıkmıştır. Müstemlekecilik hemen hemen son bulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avusturya-Macaristan, Almanya ve Osmanlı İmparatorlukları tasfiye olmuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, İngiliz İmparatorluğu ve Fransız İmparatorluğu tasfiye olmuştur. Bu tasfiyelerin her birisi gerisinde birçok sorunlar bırakmıştır. Bu sorunların bir kısmı zaman içerisinde çözüme kavuşmuştur. Bir kısmında sorunlar uzunca süre devam etmişti ve etmektedir. Keşmir ihtilafı da mesafe alınamayan olaylardan biridir. Hindistan ve Pakistan devletleri 1947 yılında bağımsızlığına kavuşmuş, yeni devlet olmuşlar ve onlardan da daha sonra Bangladeş Devleti çıkmış ve Hindistan'la Pakistan arasında bir Keşmir olayı geriye kalmıştır. Keşmir ihtilafında barışçı yollardan bir yere varılamaması her iki ülkeyi silahlanmaya götürmüştür. Her iki ülke de, konvansiyonel silahların yanında bütün güçlerini nükleer silahlara vermişlerdir. Bu ülkelerden birisi, Pakistan, bizim kardeşimizdir…
******