Başlangıçtan Bugüne Türk ve Dünya Sanat Tarihi

Yazar : Zahir Güvemli
Yayın Tarihi : Eylül, 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 333
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınevi

Bu kitap ancak bir kalem denemesidir. Dünyanın belli başlı müzelerini gezmiş olmanın bile, bir sanat tarihi yazma yetkisini vermeyeceğini bilirim. Bunu çok daha bilgili kimselerin, dünya çapındaki şöhretlerin tutumu da gösterir. Her eser gibi, sanat tarihi de sağlam bir bibliyografyaya dayanmalı. Bizde, liseler için ders kitabı olsun diye hazırlanmış iki eserden başka, sanat tarihini toplu bir özet halinde anlatan hiçbir kitap yok. Bu konudaki yayınımızın hali ise malum. Sanat tarihini, hiç değilse ana çizgileriyle bilmek, ne zamandır duyulan bir ihtiyaç haline geldi. Ben de, dilim döndüğü, gücüm yettiği kadar ve imkânların sınırlarıyla kayıtlı olarak bu denemeyi hazırladım. Bu kitapta, tarih sırasına uymağa çalıştık. Ama gereği kadar tarih bilgisi veremedik. Hele aynı devirde kaynaşan akımlar, yakın çağlar, göz önüne alındığı zaman bu sıraya uymanın güçlüğü daha da iyi beliriyor. Sanat kollarının ve çığırlarının ne gibi gerçeklerden doğduğunu göstermeğe çalıştık. Bunu yaparken sanat tarihinde en lüzumlu isimleri yazabildik. Okuyucunun sık sık karşılaşması mümkün olan kişileri, eserleri ele alabildik. Ama sanatçıların hayatına yer veremedik. Dediğim gibi, belli bir ölçüyü aşmamak zoru vardı. Hem, meşhur ressamların hayatları, yine bu seride çıkacak olan bir başka eserle karşılanabilecektir. Bizim sanatımızı ayrı bir bölüm olarak baştan sona kadar gözden geçirmeği, gerektiği yerlerde çağdaşı Batı sanatıyla karşılaştırmayı, bütünlük bakımından daha doğru bulduk...
******